Til hovedinnhold

Pensjonister kan jobbe i skoler og barnehager uten å tape pensjon

Skoler og barnehager trenger ekstra bemanning for å håndtere koronaepidemien. Nye regler fra 1. januar gjør at pensjonert personell kan motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

04.02.2022 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 09.02.2022

KS henvendte seg til Arbeids- og sosialdepartementet 2. desember og ba dem vurdere om pensjonert personell i skoler og barnehager kunne jobbe uten avkortning av pensjonen. Nå har partene kommet fram til en ordning som åpner for dette og med en særskilt fastsatt pensjonistlønn for slikt arbeid.

I utgangpunktet har vi en avtale om at pensjonister, både AFP-pensjonister og andre kan jobbe til pensjonistavlønning. Pensjonistlønnen er på 224 kroner i timen fra 01.01.2022. Jobber du på pensjonistlønn, blir du ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor.

I tillegg finnes det nye avtaler på en rekke områder. Ansatte i skole og barnehage kan jobbe til pensjonistavlønning, men til en høyere sats, som er på 300 per time. Dette er et midlertidig tiltak, knyttet til Korona-pandemien.

Kommunehelsetjenesten

Pensjonister kan jobbe så mye de vil til ordinær lønn i kommunehelsetjenesten, uten å bli meldt inn i pensjonsordningen, og uten at de dermed taper pensjon. Dette er også et midlertidig tiltak.

På toppen av dette har vi, og andre forbund, fått til en rammeavtale for spesialisthelsetjenesten (Sykehusene) som åpner for at man kan forhandle fram avtaler i det enkelte helseforetak, så her vil det være forskjell fra sykehus til sykehus og av og til også fra avdeling til avdeling, så her gjelder det å være på vakt og kontakte lokale tillitsvalgte for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Presset situasjon

Bakgrunnen for ordningen er den pressede bemanningssituasjonen i skoler og barnehager som følge av koronapandemien. Sykefraværet er høyt og smitteverntiltak krever i mange tilfeller økt bemanning. Arbeids- og sosialdepartementet åpnet for at partene i kommunesektoren kunne avtale en særstilt pensjonistlønnssats, og det gjorde partene umiddelbart.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?