Til hovedinnhold

Søksmål om medeleverturnus skaper konflikt og kan endre praksis

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Fagforbundet og LO har gått til sak mot NHO service og handel og tre selskaper: Human care ung as, Human care bo as og Olivia Solhaugen as. Stridens kjerne er om fagforeningene skal godkjenne medleverturnuser, eller om de private bedriftene selv kan lage ordninger med inntil 60 timers gjennomsnittlig arbeidstid per uke.

09.02.2022 av Nils Fredrik Hansen og Arne Løseth
Sist oppdatert: 18.02.2022

Helt konkret mener Fagforbundet at de medleverturnusene som følges i en stor del av bransjen er tariffstridige fordi det arbeides gjennomsnitt over tariffavtalens uketimetall, 35,5 timer pr uke uten at det er innhentet samtykke gjennom overenskomsten eller arbeidsmiljøloven §10-12(4).

NHO ønsker ikke å gi mer myndighet og kontroll til fagforeningene når det gjelder godkjenning av medleverturnuser. Bedriftene mener de selv, ifølge medleverforskriften, kan bestemme.

Det som nå foregår, er en kamp mellom NHO som ønsker mange lange arbeidsdager med lav lønn for medlevere, og Fagforbundet som vil ha en hånd på rattet når medleverturnuser etableres, inkludert godtgjøringer, arbeidsbelastning og andre forhold. 7. februar startet saken i Arbeidsretten.

Usanne påstander fra NHO

Fagforbundet vil ikke medleverturnuser til livs, men er klare på at private firmaer bør konkurrere på innhold - ikke dårlige lønns- og arbeidsbetingelser. Det er ikke de ansatte som skal betale for anbudsrundene. Arbeidstakere i medleverturnus jobber ut over bestemmelsene i tariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Det gjør dem sårbare. Derfor er det ekstra viktig at de har ordna rammer med riktig lønns- og arbeidsvilkår.


I forkant av saken har NHO service og handel sendt ut et notat til sine medlemmer der de kommer med flere usanne påstander:
• For det første påstår de at Fagforbundet ønsker å avvikle medleverturnuser. Det er ikke riktig.
• Videre påstår de at Fagforbundet og Parat har forskjellig syn på i saken som skal opp i arbeidsretten, noe som heller ikke er sant.
• Arbeidsgiversiden påstår også at konsekvensene av en fellende dom vil være annerledes for medlemmer i Parat enn for medlemmer i Fagforbundet. Det er heller ikke riktig - siden avtalene er likelydende.

Dette har satt sinnene i kok både i Fagforbundet og i Parat, som krever at NHO handel og service trekker tilbake påstandene. Påstandene er ikke riktige. Fagforbundet mener NHO burde holde seg for gode til å komme med denne typen desinformasjon.

Usikre medlemmer

Det høye konfliktnivået har gjort medlemmene usikre. Fagforbundet får henvendelser fra bekymra medlemmer som har lest det NHO har skrevet om saken. De er redde for at de ikke kan arbeide som før, og at det vil gå ut over menneskene de jobber med, eller at de kommer til å miste jobben om Fagforbundet vinner saken. Det stemmer ikke. Hvis Fagforbundet vinner fram sikres gode arbeidsforhold og godtgjørelser for alle ansatte som jobber i medleverturnuser.

Oppdatering: Dom i saken ventes 21. mars.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?