Til hovedinnhold

Ny hovedavtale for KS-området

Hovedavtalen

Hovedavtalen (Foto: Karianne Heien)

Forbedrede rettigheter for tillitsvalgte i turnus, klima og miljø som en del av partssamarbeidet, samt en understreking av virksomhetenes ansvar for å motvirke trakassering, er noe av det nye i hovedavtalen. – I det store og hele er vi fornøyde med avtalen, og den viderefører hovedtrekkene uten store endringer, sier lederen for LO Kommune, Mette Nord.

26.01.2022 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 28.01.2022

Hun legger til at hun er særlig godt fornøyd med at forhandlingsprotokollen presiserer partenes ansvar i likestillingsarbeidet.  Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger virksomhetene å arbeide aktivt mot diskriminering og trakassering. Den nye avtalen understreker at slikt arbeid skal skje i samarbeid med de ansattes representanter.  

Bedre rettigheter for tillitsvalgte i turnus

Den nye avtalen forbedrer rettighetene for tillitsvalgte som jobber turnus. Avtalen slår fast at arbeidssituasjonen for tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeid som faller utenfor ordinær dagarbeidstid, etter drøftinger skal tilrettelegges slik at de får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeidstid.

Hovedavtalene regulerer tillitsvalgtes rettigheter og plikter og er en forutsetning for et godt partsarbeid.

Klima og miljø en del av partssamarbeidet

Kommuner og fylkeskommuner står overfor store omstillinger innen klima og miljø, digitalisering og likestilling i framtida, da er tillitsvalgtes medvirkning en viktig forutsetning for å lykkes. Avtalen slår fast at dette også er et ansvar for partene lokalt og bestemmelsen er en presisering av at klima og miljø er en del av partsarbeidet.

LO Kommune består av Fagforbundet, FO, Skolenes landsforbund, EL og IT forbundet, Norsk Sjøoffisersforbund og Creo.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?