Til hovedinnhold

Nyheter

Streikende i Trondheim: Fra venstre bak Elina Hudjakov, Helena Fonseca, Tuva Ravn Eggan og Edvin Helland, foran James Donnelly i Birralee International Kindergarten som streiket for lik lønn for likt arbeid i NHO 453-området.

Skuffet over nemnd-avgjørelse for private omsorgsbedrifter

Rikslønnsnemnda har avgjort hvordan lønnsoppgjøret blir for ansatte i private omsorgsbedrifter og barnehager i NHO 453. Fagforbundet fikk ikke gjennomslag for sine krav.

A little girl using a laptop with her mom while the dad is cooking in the kitchen. They are sitting at the table, the mother is holding her daughter. Family locked down during Coronavirus Covid-19 quarantine.

Notis: Ny medlemsfordel: Advokatforsikring

Jubel i Arendal: Nå får ambulansepersonell betalt for hele nattevakta

Tidligere ble de ansatte på ambulansestasjonen i Arendal betalt for kun 20 minutter av hver time for nattarbeid, altså passiv tid. Fagforbundet krevde betalt for alle nattas timer og minutter – og fikk gjennomslag.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Vant over Rauma kommune

Et medlem av Fagforbundet ble sagt opp fordi kommunen skulle spare penger. Nå har han vunnet en tvistesak mot Rauma kommune. Mannen har jobba i kommunen siden 2014 i ulike stillinger. Den siste jobben var som assistent ved en ungdomsskole.

Sanker stemmer nattestid i Drammen

Klokka er tre mandag morgenen på parkeringsplassen til Vy buss i Drammen. Bussene gjøres klar til ny arbeidsdag. Midt mellom bussene dukker det opp en litt mindre bil, Fagforbundet Vikens valgkampbobil.

Fire i farta

Forberedelse til Tariffoppgjøret 2022

Tariffarbeid er en helårsgeskjeft i Fagforbundet. I skrivende stund har vi to meklinger fra oppgjøret i 2020 foran oss, det pågår lokale forhandlinger for mellomoppgjøret 2021 og vi er godt i gang med forberedelsene til et nytt hovedoppgjør i 2022.

LO bekymret for Afghanistan (notis)

Notis: Vil ha vaksineerstatning

Victoria De Oliveira

Fagforbundet Ungs ferske leder er bosatt i Drammen og omtaler seg selv som jovial - et hedersbegrep i byen.

Fagforbundets leder Mette Nord stilte i paneldebatt sammen med lederne av KS, Delta, Fellesorganisasjonen og Norsk Sykepleierforbund.

Sammen for heltid

Fagforbundet, KS, Delta, Fellesorganisasjonen og Norsk Sykepleierforbund har forsterket heltidserklæringen som for første gang ble underskrevet i 2013, og som har blitt fornyet to ganger i etterkant. Under Arendalsuka ble den nye erklæringen signert, og partene står side om side i kampen for flere hele faste stillinger og utvikle en heltidskultur i Kommune-Norge.

Nå er det vanlige folks tur

Koronakrisen har vist oss verdien av sterke fellesskap, og hvor avhengige vi er av våre dyktige fagfolk. Helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere og ansatte i skoler og barnehager er blant dem som har stått i frontlinjen i pandemibekjempelsen. Respekten for vanlige arbeidsfolk har vokst, og vi har sett betydningen av en sterk velferdsstat som stiller opp for oss.  

Internasjonal spalte s. 8 Vaksinemangelen dreper arbeiderklassen

I de fattigste landene er fremdeles spørsmålet om å få tilgang til vaksiner helt avgjørende.

Nestlederne i Fagforbundet, Sissel Skoghaug og Odd Haldgeir Larsen, mener i likhet med åtte av ti av Fagforbundets medlemmer at det er på tide med en ny regjering. Derfor har de allerede forhåndsstemt ved Stortingsvalget.

Ta vare på demokratiet – bruk din forhåndsstemme!

Nestlederne i Fagforbundet, Sissel Skoghaug og Odd Haldgeir Larsen, er tidlig ute med å stemme i år. Hva de stemte på er kanskje ingen overraskelse.

Frokostmøte: Ulikhet og bolig (notis)

Notis: Se partienes svar på LOs viktigste saker

Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet

Siden sist

Nytt om navn

Kirka omorganiseres – kan bli tøft for medlemmer og forbund

Forbundets medlemmer som jobber for kirka, står foran en stor omorganisering. Medlemmene skal ivaretas. Medbestemmelse og fortsatt trygge og gode arbeidsplasser er målet for forbundet. Er vi klare for denne jobben?

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?