Til hovedinnhold

Forberedelse til Tariffoppgjøret 2022

Tariffarbeid er en helårsgeskjeft i Fagforbundet. I skrivende stund har vi to meklinger fra oppgjøret i 2020 foran oss, det pågår lokale forhandlinger for mellomoppgjøret 2021 og vi er godt i gang med forberedelsene til et nytt hovedoppgjør i 2022.

23.08.2021 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 21.03.2022

Debattheftet for 2022 ble sendt ut i april 2021,​ og fagforeningene har jobbet med dette og sendt inn sine krav og forslag til regionen. I slutten av oktober blir det tariffkonferanser i alle regionene. Frist for innsendelse fra regionen til Fagforbundet sentralt er 31.10.22.

Verving og nye medlemmer viktig

Annerledesåret 2020 viste at folk i økende grad organiserer seg når tider føles mer usikre. Folk trenger trygghet og hjelp når arbeidslivet blir mer utsatt. Det kan fagbevegelsen bidra med. Fagforbundets tillitsvalgte et av de viktigste verktøyene for at folk skal få en god og trygg arbeidshverdag, og bistand når de trenger det. Vi tar imot nye medlemmer med åpne armer til Fagforbundets felleskap, og vi trenger dem for å få tariffmakt. Det er svært viktig at vi beholder de nye medlemmene som er kommet til og at vi verver nye. Da får vi kampkraft for å stå imot angrep mot velferdsstaten og arbeidsfolks lønns- og arbeidsvilkår.

Pandemien endret mye

I begynnelsen av 2020 hadde de fleste et svært optimistisk syn på hovedoppgjøret 2020 med en mulig ramme på i overkant av 3 prosent. Så kom Covid 19-pandemien. Lønnsoppgjøret ble utsatt og gjennomført høsten og vinteren 2020, med en ramme på 1,7 prosent.

Statistisk sentralbyrå publiserte 12. mars 2021 konjunkturtendenser for åra som kommer. Der er det anslått en ramme for lønnsoppgjøret 2022 på 3,1 prosent, og deretter en forsiktig stigning i åra som følger. Prisveksten for samme perioder er anslått til om lag 2 prosent. Det er usikkerhet knytta til anslagene.

Prioriterte krav

Følgende prioriterte krav ble vedtatt for tariffperioden 2020-2022.

  • Sikre medlemmenes kjøpekraft
  • Sikre medlemmenes lønnsutvikling gjennom generelle tillegg, heving av minstelønnssatser og garantilønnssatser
  • Prioritere lønnsutvikling for fagarbeidere
  • Sikre at mindrelønnsutvikling for grupper/avtaleområder kompenseres
  • Sikre uttelling for kompetanse
  • Heve tilleggene for ubekvem arbeidstid
  • Sikre likelønnsutviklingen
  • Fortsette arbeidet med å utvikle de kollektive tjenestepensjonsordningene
  • Fortsette arbeidet med heltidskultur, rett til hele stillinger og fast ansettelse

På tariffkonferansene i oktober 2021 er disse kravene et grunnlag for debatt og mulige endringer, og dersom det er behov for nye prioriteringer skal det diskuteres der. Etter grundige diskusjoner er det regionens spissede prioriteringer som skal sendes Fagforbundet sentralt.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?