Til hovedinnhold

Nå er det vanlige folks tur

Koronakrisen har vist oss verdien av sterke fellesskap, og hvor avhengige vi er av våre dyktige fagfolk. Helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere og ansatte i skoler og barnehager er blant dem som har stått i frontlinjen i pandemibekjempelsen. Respekten for vanlige arbeidsfolk har vokst, og vi har sett betydningen av en sterk velferdsstat som stiller opp for oss.  

19.08.2021 av Jonas Gahr Støre
Sist oppdatert: 02.09.2021

Men vi har også sett tydelige tegn på at vi som samfunn beveger oss i feil retning. Koronakrisen kommer på toppen av utviklingen vi har sett gjennom åtte år med høyreregjering, der forskjellene har økt og fellesskapsløsningene blitt svekket. Regjeringen har valgt å gi landets aller rikeste milliarder i formuesskattekutt. Samtidig har de gjennomført smålige kutt overfor vanlige folk, som kutt i arbeidsavklaringspenger og brillestøtte til barn, og innenfor det offentlige, der stramme sykehus- og kommunebudsjetter og såkalte ABE-kutt har gitt strammere budsjetter og økt arbeidspress.

Arbeiderpartiet vil en annen og mer rettferdig vei. Vanlige arbeidsfolk skal oppleve trygghet på jobb. Gjennom en tillitsreform skal fagfolk få mer tid og tillit til å løse oppgavene sine, og gjennom en økt satsing på kommunene og vår felles helsetjeneste, skal det bli rom for å ansette flere i eldreomsorg, skoler, barnevern og andre deler av vår felles velferdsstat.

Vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og lovfeste retten til en hel, fast stilling – det skal bli arbeidsgivers ansvar å dokumentere et eventuelt behov for deltid. Privatisering, oppsplitting og sentralisering av vår felles helsetjeneste skal stoppes og erstattes med en helhjertet satsing på fellesskapsløsninger, slik at lommebok og adresse ikke skal avgjøre hvilken hjelp man får.

Også i den økonomiske politikken skal vi sette vanlige folk først. Fagforeningsfradraget er ikke prisregulert på åtte år. Pendlerfradraget er kuttet. Maksprisen i barnehagen har gått opp, jevnt og trutt. Sammen med høye priser på SFO har det blitt dyrt å være en vanlig familie.

At forskjellene mellom folk stadig øker, kommer med andre ord ikke som følge av tilfeldigheter. De økte forskjellene forsterkes av aktive politiske valg. Derfor er høstens stortingsvalg et retningsvalg.

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle fortsatt jobb nummer én. Vi vil ha hele, faste stillinger og trygge jobber, for helsefagarbeideren så vel som industriarbeideren. Samtidig skal vanlige arbeidsfolk og familier få mer igjen å rutte med når Arbeiderpartiet vil doble fagforeningsfradraget, forbedre de økonomiske kårene for pendlere, redusere barnehageprisen og tilby gratis SFO for førsteklassinger.

De fellesskapsløsningene som har gjort oss godt rustet til å håndtere pandemien, er satt under press av høyreregjeringen gjennom de åtte siste årene. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på et program for sterkere fellesskap og mot økte forskjeller. Vi vil bruke de neste fire årene på å gi trygghet og muligheter til alle.

Nå er det vanlige folks tur!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?