Skuffet over nemnd-avgjørelse for private omsorgsbedrifter

Streikende i Trondheim: Fra venstre bak Elina Hudjakov, Helena Fonseca, Tuva Ravn Eggan og Edvin Helland, foran James Donnelly i Birralee International Kindergarten som streiket for lik lønn for likt arbeid i NHO 453-området. (Foto: Sonia Tangen)

Rikslønnsnemnda har avgjort hvordan lønnsoppgjøret blir for ansatte i private omsorgsbedrifter og barnehager i NHO 453. Fagforbundet fikk ikke gjennomslag for sine krav.

27.08.2021 av Jan Tore Skjelbek
Sist oppdatert: 27.08.2021

Medlemmene i avtaleområde NHO 453 har ventet lenge på fjorårets lønnsoppgjør. I januar i år satte tvungen lønnsnemnd en stopper for streik. Nå foreligger endelig nemndas kjennelse, men det er ikke noe å rope hurra for.

Fagforbundet fikk ikke gjennom krav om rettferdig lønn og likebehandling av ansatte. I stedet fikk de et oppgjør som følger frontfagets ramme.

– Vi er skuffet over at det kun er NHOs syn som har blitt lyttet til. Fagforbundet og LO har ikke blitt hørt. Når Fagforbundets streik ble stoppet på feilaktig grunnlag, forsterker det skuffelsen, kommenterer Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

– Nå skal vi først ha lokale forhandlinger, og deretter skal vi jobbe videre mot målene som vi har satt oss for denne avtalen, legger hun til.

Den nye avtalen gjøres gjeldende fra 17. desember i fjor, en sen virkningsdato som er uheldig for lønnsutviklingen.

- Streikeretten i fare

Regjeringen stoppet streiken 26. januar i år, etter 17 streikedager. Helsetilsynet mente uttaket utgjorde en fare for liv og helse. Fagforbundet og FO var skuffet over avgjørelsen, og understrekte at de hadde gjort et gjennomtenkt og ansvarlig uttak. Forbundsleder Mette Nord uttalte seg den gang svært kritisk til avgjørelsen om å stanse streiken:

– Dette er et angrep på den frie streikeretten. Regjeringen burde skilt mellom vår og YS sin streik, og NHO kunne med letthet løst disse problemene dersom de hadde søkt om dispensasjoner. Det har de valgt å ikke gjøre. Dermed setter de hele streikeinstituttet i fare. Det er tydelig at NHOs strategi har vært å provosere fram en tvungen lønnsnemnd.

Dårlig lønnsutvikling

Bakgrunnen for konflikten var at mange medlemmer har sakket kraftig etter lønnsmessig over mange år. NHO forskjellsbehandler også høgskoleutdannede arbeidstakere som jobber i samme type virksomheter. Minstelønnssatsene for alle ansatte ligger langt lavere enn for eksempel Spekter og KS, som det er naturlig å sammenligne med.

Tariffavtalen NHO 453 omfatter en rekke ulike virksomheter. I dette området finner vi behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet, en kino og noen barnehager.

Les hele kjennelsen hos Rikslønnsnemnda

;