Til hovedinnhold

Siden sist

14.06.2021
Sist oppdatert: 24.08.2021

Hannah Gitmark (33) går fra stillingen som fagsjef i Agenda til å bli tankesmias nye nestleder. Hun er opprinnelig fra Jaren på Hadeland, har allerede gjort seg bemerket både som forfatter og vært en pådriver for ulikhetsdebatten som pågår i norsk politikk for tiden.

Det ble brudd i forhandlingene om opprettelse av tariffavtale ved LHL Omsorg AS den 1. juli 2021. Det er avtalt mekling 14. september 2021. Kommer partene ikke til enighet i meklingen, vil Fagforbundet være i streik fra arbeidstidens begynnelse 15. september 2021.

Landets to største postterminaler skal utvides. – Det er gledelig og trygger mange arbeidsplasser, sier tillitsvalgt Lasse Opthun. Pakkevolumet har eksplodert, og det fremskynder behovet for økt kapasitet ved de sentrale terminalene på Alnabru og Lørenskog.

Lambertseterhjemmet blir ett av fire nye sykehjem i Oslo med bare hele stillinger. Til neste år åpner det nye sykehjemmet med fem avdelinger og 120 beboere – og omtrent like mange ansatte. I Oslo kommune har politisk ledelse jobbet over tid for at flere skal bli ansatt i hele stillinger. Sju av ti ansatte i Oslo kommune er heltidsansatte.

Økt innflytelse på arbeidsplassen, bedre rettigheter for ansatte og redusert mulighet for å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret. Det er noen  forslagene arbeidstakersiden står sammen om i det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget. Utvalget har hatt som oppgave å vurdere ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

Fagforbundet Nordland lodder ut ti forundringspakker med Fagforbundet-stæsj! Hvis du hører til i Nordland kan du fortelle hvorfor du mener det er viktig å bruke stemmeretten, eller dele, like, kommentere eller legge inn et bilde på innlegget på deres facebooksiden for å være med i trekningen.

Til no har Fagforbundets to hovudtillitsvalde (HVT), Trond Solholm og Siw-Ingrid Kaland, vore forsiktige med å uttala seg til media om budsjettet for Bjørnafjorden 2022, aukande bemanningskrise i eldreomsorga og kutt av kvart fjerde årsverk på rådhuset. Men til Os & Fusaposten sier dei:- Omstillinga på rådhuset går for fort. Dei tilsette får korte fristar for omplassering og tilpassing. Fleire orkar ikkje meir og fortel at dei ser seg om etter ny jobb, seier Kaland.

 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?