Til hovedinnhold

Sammen for heltid

Fagforbundets leder Mette Nord stilte i paneldebatt sammen med lederne av KS, Delta, Fellesorganisasjonen og Norsk Sykepleierforbund.

Fagforbundets leder Mette Nord stilte i paneldebatt sammen med lederne av KS, Delta, Fellesorganisasjonen og Norsk Sykepleierforbund. (Foto: Lars Helgerud)

Fagforbundet, KS, Delta, Fellesorganisasjonen og Norsk Sykepleierforbund har forsterket heltidserklæringen som for første gang ble underskrevet i 2013, og som har blitt fornyet to ganger i etterkant. Under Arendalsuka ble den nye erklæringen signert, og partene står side om side i kampen for flere hele faste stillinger og utvikle en heltidskultur i Kommune-Norge.

20.08.2021 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 30.08.2021

Å skape en heltidskultur er viktig for at alle skal ha ei lønn å leve av, få en rettferdig pensjon, mulighet for boliglån og ha en normal arbeidshverdag ikke preget av jakten på neste vakt. I tillegg vil det sikre kvalitet i tjenestene og fremme kommunene som en attraktiv arbeidsgiver. Mette Nord deltok nylig i en paneldebatt i regi av KS hvor temaet naturligvis var heltid og heltidserklæringen ble signert under debatten av alle partene.

Hvorfor er heltidserklæringen viktig?

– Fordi den skal skape en ny giv og trykk i arbeidet med heltidskultur i kommunesektoren. Det er enighet om flere punkter som det blir viktig å jobbe med fremover, sier Mette Nord.

Forsker Leif Erik Moland forteller at kommuner som har en strategi, plan og politiske vedtak har kommet lengst.

- Det handler om politisk vilje og at det tilrettelegges for partssammensatt arbeid. Prosessen må involvere alle hvis det skal bli gode resultater, sier Nord.  

Hvilke forventninger har du til erklæringen?

– Nå har vi enda mer kunnskap og det har blitt utviklet nye verktøy. Heltidserklæringen er et nytt skritt mot en heltidskultur i kommunene, sier lederen av Fagforbundet.

Arbeidsbelastningen er for tøff

Fagforbundet sin egen medlemsundersøkelse viser at den viktigste grunnen til at våre medlemmer jobber deltid er at arbeidsbelastningen er for høy.

– Jeg vil slå hull i myten at så mange ønsker å jobbe deltid frivillig. Over halvparten av våre medlemmer som jobber deltid sier at arbeidsbelastningen er for tøff. Det er noe feil med organiseringen og bemanningen er for lav, sier lederen av Fagforbundet.

– Det er ikke langvakter som løser dette problemet ene og alene. Det vil være en så stor belastning som gjør at mange velger seg bort fra yrket. Vi må ha en rettferdig arbeidsfordeling mellom ansatte, avslutter Mette Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?