Til hovedinnhold

Nyheter

Kvinner i Gaza.

Norge må øke presset mot Israel og USA

Fagforbundets landsstyre er forferdet over at det internasjonale samfunnet ikke har maktet å sette en stopper for krigen i Gaza, som nå går inn i sin sjette måned. Alle virkemidler må settes inn for å stanse krigen, sier Fagforbundets landsstyre i en uttalelse 14. mars.

Verdenssamfunnet har en moralsk plikt til å sørge for at bombingen stopper og til å legge grunnlaget for en varig fred i Midtøsten.

Stopp massedrapene på barn og sivile i Gaza!

Krigen mellom Israel og Hamas har pågått i over to måneder, med massedrap, massive ødeleggelser og enorme lidelser for sivilbefolkninga. Angrepet fra Hamas på Israel 7. oktober tok livet av mer enn 1.200 uskyldige mennesker. Nå rammer Israels bombing av Gaza sivile kvinner, menn og barn.

Hele laget må få økt kjøpekraft i 2024.

Tariffoppgjøret 2024: Fagforbundet krever økt kjøpekraft for hele laget

Fagforbundet krever at hele laget av arbeidstakere sikres økt kjøpekraft i lønnsoppgjøret, og at de som har minst, må få mest. De seinere åra har alle merket de økte prisene, men de med lave inntekter er hardest rammet. I hovedoppgjøret i 2024 må hele laget av arbeidsfolk få en rettferdig reallønnsøkning.

Norsk Folkehjelp og fagforbundet samarbeider om å  gi støtte til den palestinske organisasjonen Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

Gazas befolkning trenger beskyttelse - stopp massedrapene

Krigen mellom Israel og Hamas har pågått i over en måned, med massedrap, massive ødeleggelser og enorme lidelser for sivilbefolkninga. Fagforbundet fordømmer på det sterkeste alle angrep på sivile fra begge parter.

Glimt fra kommunevalgkampen 2023.

Fagforbundet vil snu nederlag til seier

Fagforbundets landsstyre er skuffet over at valgresultatet viser at høyresida får makta i svært mange kommuner over hele landet. Samtidig er Fagforbundet bekymret over den lave valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalget, og over at valgkampen har vært preget av politiske skandaler knyttet til habilitet og private pengeplasseringer.

Utsnitt plakat fra Fagforbundets valgkamp i Trondheim.

Fagforbundet vil ha rødgrønne kommuner

Høstens valg handler om hvilken retning det norske velferdssamfunnet skal ta. Høyresida har varslet at de vil gjennomføre omfattende privatisering og kommersialisering, mens rødgrønne politikere vil videreutvikle velferdstjenestene med offentlig drift.

NAV illustrasjonsfoto.

Samarbeidet i Nav må forbedres

Nav har vært gjennom en rekke omstillinger i årene som har gått, og flere av dem har vært preget av digitalisering og sentralisering av tjenestene. Fagforbundet er bekymret for utviklingen, som har ført til at både brukere og ansatte opplever at Nav er blitt stadig mindre tilgjengelig. Samtidig har det skapt økende forskjeller mellom de som er og de som ikke er digitale innbyggere.

De med minst må få mest.

Tariffuttalelse 2023: Hele laget skal ha økt lønn

Hele Norge merker økte priser og økt rente, men de med lave inntekter blir hardere rammet enn dem med høye inntekter. Derfor krever Fagforbundet at hele laget av arbeidstakere skal få økt lønn i årets lønnsoppgjør, samtidig som de som har minst, må få mest.

Illustrasjonsbilde.

Solidaritet med kvinnene i Iran og Afghanistan

Fagforbundets landsstyre reagerer kraftig på behandlingen av kvinner i Iran og Afghanistan, og vi støtter de folkelige protestene mot myndighetene.

Illustrasjonsfoto

Høyres alternative budsjett svekker velferden

Fagforbundet har på vegne av medlemmene hatt tydelige krav og forventninger til den rødgrønne regjeringa. Vi kan etter ett år konstatere at svært mange av våre krav er innfridd. Da Høyre la fram sitt alternative statsbudsjett, ble kontrasten svært tydelig.

Velferden må bygges videre ut

Den norske samfunnsmodellen skiller seg fra andre land på viktige områder: Det føres en økonomisk politikk for vekst, sysselsetting og sosial utjevning.

Bildet viser en høy mur med piggtråd på toppen. Bak muren vaier det israelske flagget.

Norge må endre politikk overfor Israel

Lenge har den 55 år lange folkerettsstridige okkupasjonen av Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem blitt møtt med tomme fraser, mens situasjonen for palestinerne forverres.

Bildet viser en mor og et lite barn som står utenfor et telt laget at tepper og pinner.

Tid for internasjonal solidaritet

Verdens befolkning har de siste årene møtt mange felles kriser. De internasjonale krisene har forsterket hverandre, noe som særlig har rammet de mest sårbare.

Hele laget

Vi treng heile laget i arbeidslivet

Norske arbeidsfolk står framfor store utfordringar, slik kameratar over heile verda gjer. Vi opplever aukande prisar og høgare rente, samtidig som det er mangel på arbeidskraft i viktige yrke.

Fagforbundet er i streik

Landsmøtet i Fagforbundet hilser alle ansatte i private barnehager som nå er i streik. Fra torsdag 20.10 er nesten 1000 medlemmer i Fagforbundet ute i streik. Vi streiker for en rettferdig pensjon.

Norge og Europa går en tøff strømvinter i møte.

Energikrisa må løses med sterkere styring og jevnere fordeling

Russlands invasjon av Ukraina har skapt stor menneskelig lidelse, men den har også bidratt til energikrisa som nå rammer hele vår verdensdel. Landsstyret peker i sin uttalelse på at det er riktig å reformere, men ikke avvikle, strømmarkedet.

Fagforbundet mener at det er behov for et mangfold av kompetanse blant ansatte i velferdstjenestene.

Stopp avskiltingen av fagarbeidere og assistenter i barnevernet

Fagforbundets landsstyre er sterkt kritisk til at det nå stilles krav til universitets- og høyskoleutdanning for å arbeide i sentrale velferdstjenester.

Hender som holder pappkopp, med småpenger

Lagarbeid får oss gjennom krisene

Klimakrise, krig og post-koronatid: Norge og Europa møter nå nye og krevende utfordringer framover. Fagforbundets landsstyre mener det internasjonale arbeidet for fred og nedrustning må forsterkes. Samtidig må vi styrke det nasjonale lagarbeidet for å få Norge gjennom krisene.

Ukraina i fredstid: Ukrainske barn feirer nasjonaldagen.

Stans krigen i Ukraina

Fagforbundet fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et klart og alvorlig brudd på folkeretten og Ukrainas suverenitet. Fagforbundets landsstyre støtter kravet om en fredelig løsning og en umiddelbar stans i Russlands militære angrep.

Mange trenger hjelp når strømprisene går til værs.

Norge trenger en varm økonomisk politikk

Fagforbundets landsstyre er bekymret for hvordan strømkrisa rammer dem som har minst i Norge og vanlige arbeidsfolk. Skyhøye strømpriser gjør at mange frykter at de ikke får pengene til å strekke til. De som har minst fra før, blir hardest rammet av strømkrisa. Det skal ikke være slik at familier i Norge skal fryse om vinteren fordi de må spare på strømmen. Norge har en solid økonomi, som nå må brukes til å sikre at folk klarer å betale strømregningene.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?