Til hovedinnhold

Lagarbeid får oss gjennom krisene

Hender som holder pappkopp, med småpenger

Fagforbundets landsstyre mener at krisetider krever enda mer og sterkere lagarbeid. (Foto: Aleksandr Kichigin / Mostphotos)

Klimakrise, krig og post-koronatid: Norge og Europa møter nå nye og krevende utfordringer framover. Fagforbundets landsstyre mener det internasjonale arbeidet for fred og nedrustning må forsterkes. Samtidig må vi styrke det nasjonale lagarbeidet for å få Norge gjennom krisene.

16.06.2022
Sist oppdatert: 16.06.2022

Norge og Europa møter nå nye og krevende utfordringer, etter at samfunnet i flere år har vært preget av koronakrisa. Den grufulle krigen i Ukraina skaper utrygghet i hele vår verdensdel, og den fører også til økonomiske problemer. Samtidig står hele verden i ei klimakrise som gjør det nødvendig med store samfunnsendringer i tida framover. Fagforbundets landsstyre mener det internasjonale arbeidet for fred og nedrustning må forsterkes. Samtidig må vi styrke det nasjonale lagarbeidet for å få Norge gjennom krisene.

Alle nordmenn merker nå de økte prisene på strøm, drivstoff og matvarer, men det er med de laveste inntektene som blir hardest rammet. 59 prosent av Fagforbundets medlemmer har måttet endre hvordan de lever på grunn av økte priser, og over halvparten har måttet legge om ferieplanene. Samtidig ser vi at næringslivet går svært godt og at staten har rekordhøye inntekter som følge av høye energipriser. Rekordhøy prisstiging og uro i økonomien øker faren for enda høyere renteøkninger enn det som allerede er varslet. Dette vil forsterke problemene for dem med lave inntekter og store lån.

Fagforbundet er bekymret for at forskjellene kan øke som følge av de økonomiske problemene Norge står i. Regjeringa og Stortinget må styrke arbeidet for å redusere forskjellene og sørge for flere tiltak som sikrer økonomien til dem med lave inntekter. Skal vi komme oss gjennom den økonomiske krisa, og møte klimakrisa, er vi avhengige av rettferdige løsninger og tett samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

Trepartssamarbeidet gir Norge bedre forutsetninger enn andre land til å håndtere den økonomiske uroen vi nå ser over hele verden. Lønnssystemet vårt kan bidra til ansvarlige oppgjør som hindrer høy inflasjon og renteøkninger. Da må partene være ansvarlige og ikke gi de største lønnstilleggene til dem som har mest fra før. Hele laget av arbeidstakere må sikres en rettferdig lønnsutvikling, slik frontfagsmodellen historisk har bidratt til. Dessuten må næringslivet og myndighetene få slutt på de skamløse økningene i lederes lønns- og bonusordninger.

Heldigvis har Norge nå ei regjering som står på arbeidsfolks side, og som særlig i arbeidslivspolitikken har gjennomført rettferdige forbedringer. Fagforbundet har klare forventninger til at regjeringa får på plass varige ordninger som sikrer nordmenn flest og næringslivet tilgang på rimelig strøm. Dessuten forventer Fagforbundet at de allmenne velferdsordningene blir bygget videre ut. Dette må skje ved at de som har mest fra før bidrar med mer over skatteseddelen.

Norge står nå midt i det grønne skiftet, som vil føre til store endringer i samfunnet og arbeidslivet. Klimatrusselen gjør at olje- og gassutbyggingen må fases ned, men dette er også nødvendig for å sikre nok kompetent arbeidskraft til utviklingen av nye næringer, som havvind. Norsk politikk og skatteregler må bidra til å vri investeringer fra petroleum til fornybar energi og virksomhet.

Vi lever i ei tid med krig i vår verdensdel, økonomisk usikkerhet og klimakrise. Fagforbundets landsstyre mener at krisetider krever enda mer og sterkere lagarbeid.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?