Til hovedinnhold

Solidaritet med kvinnene i Iran og Afghanistan

Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde. (Foto: Mostphotos)

Fagforbundets landsstyre reagerer kraftig på behandlingen av kvinner i Iran og Afghanistan, og vi støtter de folkelige protestene mot myndighetene.

15.12.2022 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre, 15. desember 2022
Sist oppdatert: 15.12.2022

Iranske og afghanske kvinner har lenge kjempet for grunnleggende rettigheter og frihet til å bestemme over sine egne liv. Deres hjemland deler ikke bare en lang grense. Både Iran og Afghanistan styres av fundamentalistiske, autoritære regimer, som undertrykker menneskerettighetene. I begge land har likestillingen gått i revers.

Demonstrasjonsbølgen i Iran startet etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. Protestene er de mest omfattende siden den islamske revolusjonen i 1979. Kvinner leder an i demonstrasjonene med krav om grunnleggende menneskerettigheter og frie valg.

Prestestyret i Iran har gjentatte ganger lovet forbedringer i kvinners situasjon. Likevel slipper fortsatt ikke kvinner til politikken eller til arbeidslivet, og det er livsfarlig å delta i feministisk opposisjon. Styresmaktene slår ned demonstrasjonene med vold. Demonstranter fengsles, tortureres og henrettes. Helsepersonell som behandler skadede demonstranter blir utsatt for de samme brutale virkemidlene fra myndighetene.

I Afghanistan har brudd på kvinners og jenters rettigheter gått fra vondt til verre i år, ifølge FN. Taliban-regimet har ekskludert jenter fra videregående skolegang, og kvinner hindres i å benytte parker, treningssentre og andre offentlige steder. Dette er kjønnsforfølgelse, som er en grov form for krenkelse og et overgrep mot kvinner. Myndighetene i Afghanistan oppmuntrer menn og gutter til å kontrollere atferden til jenter og kvinner. Dette leder til normalisering av vold mot kvinner både i hjemmene og i det offentlige rom. Kvinner som demonstrerer, blir slått.

EU har varslet nye, harde sanksjoner mot Iran, blant annet som en reaksjon på henrettelsene av demonstranter. Den norske regjeringen har sluttet seg til sanksjonene mot prestestyret i Iran.

Fagforbundet støtter sanksjoner mot regimene i Iran og Afghanistan, og vi krever at Norge støtter opp om kampen for demokrati og frihet som iranske og afghanske kvinner fører. De ansvarlige for overgrep mot kvinner og andre demonstranter må stilles til ansvar. Norge må sammen med det internasjonale samfunnet fremme trygghet for kvinner slik at de kan igjen delta i samfunnslivet i Iran og Afghanistan.

Iranske og afghanske kvinners kamp for likestilling og demokrati kan vinnes. Fagforbundet vil støtte alle de kreftene som forsvarer menneskerettigheter, ytringsfrihet og likestilling.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?