Nyheter

For mange fattige barn - politikerne må stoppe utviklinga

Nesten 100 000 barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag. Stadig flere lever under fattigdomsgrensa. Fagforbundet mener at ansvarlige politikere kan stoppe denne utviklinga, først og fremst gjennom å legge til rette for at alle som kan, får delta arbeidslivet med anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

05.04.2017

En sterk fagbevegelse gir mindre forskjeller

Sterke fagforeninger og kollektive, nasjonale tariffavtaler har vært en grunnpilar i det norske arbeidslivet og den norske velferdsmodellen. Derfor trenger vi et nytt politisk flertall som jobber med fagbevegelsen, ikke mot oss.

08.12.2016

Stopp sulteforinga av samisk kultur

For andre år på rad presenterer regjeringa et budsjett hvor det i praksis kuttes i støtten til samiske formål.

08.12.2016

Ikke legg ned au pair-senteret

Stortingsflertallet har bestemt at au pair-senteret skal legges ned i 2017. Det betyr at over 3000 au pairer og deres vertsfamilier mister mulighet til juridisk rådgivning, bistand og informasjon.

08.12.2016

Fagforbundet krever tiltak for å skape flere jobber

Historisk høy arbeidsløshet bekymrer landsstyret i Fagforbundet. Helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå er 139 000 arbeidsløse personer.

23.09.2016

Fagforbundet krever tiltak for skape flere jobber

Historisk høy arbeidsløshet bekymrer landsstyret i Fagforbundet. Helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå er 139 000 arbeidsløse personer.

23.09.2016

Regionreform utan klare mål og oppgåver

Fagforbundet fryktar at regionreforma, som vil gje store endringer i organiseringa av samfunnet, vert tvinga gjennom for fort og utan ein god prosess på førehand.

23.09.2016