Til hovedinnhold

Fagforbundet vil ha rødgrønne kommuner

Utsnitt plakat fra Fagforbundets valgkamp i Trondheim.

Utsnitt plakat fra Fagforbundets valgkamp i Trondheim. (Foto: Fagforbundet)

Høstens valg handler om hvilken retning det norske velferdssamfunnet skal ta. Høyresida har varslet at de vil gjennomføre omfattende privatisering og kommersialisering, mens rødgrønne politikere vil videreutvikle velferdstjenestene med offentlig drift.

15.06.2023 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 28.06.2023

For mange av Fagforbundets medlemmer handler valget om de skal få beholde lønn og pensjon som de i dag, eller om de på sikt skal ha dårligere vilkår.

Etter at de rødgrønne partiene vant valget i Oslo for åtte år siden, har kommunen overtatt driften av sykehjem fra private kommersielle aktører. Det har ført til at ansatte fikk høyere årslønn, noen fikk over 100.000 kroner mer. I tillegg fikk de bedre pensjonsordning enn det de hadde da de jobbet for de private selskapene. For slik er det hvis kommersielle aktører skal tjene penger samtidig som de opprettholde kvaliteten på tjenestene: Da må de spare inn på lønn og pensjon. De ansatte betaler prisen!

Høyre og Fremskrittspartiet går til valg på å privatisere og konkurranseutsette tjenester i kommunene. Vinner de, vil mange arbeidsplasser bli satt ut på anbud. Ansatte risikerer at de går ned i lønn og får en dårligere pensjonsordning. Særlig dramatisk er det for ansatte som har passert 55 år, når private selskaper overtar. De mister retten til å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) når de fyller 62 år, fordi det er syv års opptjeningstid i privat AFP. Grunnen til at ansatte risikerer dårligere lønn og pensjon ved privatisering, er at de går over til en annen tariffavtale, med dårligere betingelser.

Høyre har varslet at de skal halvere eiendomsskatten hvis de vinner makta i Bergen, noe som betyr at de må kutte i kommunebudsjettet med hele 500 millioner kroner per år. Høyre vil ikke fortelle om det er i eldreomsorgen, barnehagetilbudet eller fritidstilbudet til barn og unge, de skal kutte. Men kuttene vil åpenbart gå utover tilbudet til innbyggerne Bergen. Slik vil skattekutt virke også i andre kommuner.

Fagforbundet vet at det betyr mye hvem som styrer. Det har vi fått en rekke eksempler på etter regjeringsskiftet for to år siden. Regjeringa med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har sammen med SV i Stortinget sørget for at mange av Fagforbundets og LOs krav har blitt innfridd. Vi har krevd og regjeringa har levert:

  • pensjon fra første krone • styrking av retten til heltid
  • fjerning av den generelle adgangen til midlertidige stillinger
  • handlingsplan mot sosial dumping i transportnæringa
  • økt pendlerfradrag
  • lavere makspris i barnehagene
  • fjerning av karensåret for arbeidsavklaringspenger
  • startet arbeidet med en tannhelsereform
  • innført feriepenger for arbeidsledige
  • økt barnetillegget for uføre
  • økt fradraget for fagforeningsmedlemskap fra 3.850 til 7.700 kroner i året.

Høyre har stemt imot, og vil reversere en rekke av disse tiltaka, dersom de får makta. For Fagforbundet er det viktig at vi har ei regjering ledet av Arbeiderpartiet som prioriterer dem med minst, framfor ei høyreregjering som prioriterer dem med de høyeste inntektene og største formuene. Vi er derfor stolte over at våre medlemmer bidro til regjeringsskiftet i 2021.

Foran høstens kommune- og fylkestingsvalg jobber vi for at det skal bli flest mulig kommuner styrt av de rødgrønne partiene. Fagforbundet vil at kommunene skal tilby gode velferdstjenester til innbyggerne, der ansatte har hele og faste stillinger. Alle innbyggere skal møtes med omsorg når vi bli eldre, og tas vare på av fagfolk med tid og ressurser til å gi den beste pleien. Samtidig skal alle være trygge på at eldreomsorgen og andre velferdstjenester fortsatt skal eies og drives av fellesskapet. De som jobber der skal ha gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.

Derfor har Fagforbundets landsstyre en klar oppfordring til våre mer enn 400.000 medlemmer: Bruk stemmeretten – og stem for hele laget!

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?