Til hovedinnhold

Norge må øke presset mot Israel og USA

Kvinner i Gaza.

Kvinner i Gaza. (Foto: Mohammed Zaanoun/Norsk Folkehjelp)

Fagforbundets landsstyre er forferdet over at det internasjonale samfunnet ikke har maktet å sette en stopper for krigen i Gaza, som nå går inn i sin sjette måned. Alle virkemidler må settes inn for å stanse krigen, sier Fagforbundets landsstyre i en uttalelse 14. mars.

14.03.2024 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 21.03.2024

Hittil er over 31.000 mennesker drept og nærmere 73.000 er såret. Et klart flertall av ofrene er kvinner og barn. Likevel får Israel fortsette de massive militære angrepene, samtidig som ofrene hindres tilgang til nødhjelp, mat og vann. Israels krigføring er i realiteten en krigføring mot de sivile i Gaza, og dermed et klart brudd på humanitærretten.

Må øke tilgang på humanitær hjelp

Den internasjonale domstolen (ICJ) beordret i januar Israel til å gjennomføre konkrete tiltak for å forhindre et folkemord, blant annet ved å øke tilgangen til humanitær hjelp. I dag er mangelen på mat kritisk for hele Gazas befolkning på 2,2 millioner, og en halv million mennesker er på randen av hungersnød. For Gazas sivilbefolkning er det ingen tid å miste. Alle virkemidler må settes inn for å stanse krigen, innføre en umiddelbar våpenhvile og få inn humanitær hjelp til hele befolkningen.

USAs massive militære, økonomiske og politiske støtte til Israel har bidratt til den brutale krigføringen mot menneskene i Gaza. USA gjør Israel i stand til å føre krigen, og USA har gjentatte ganger brukt vetoretten mot forslag om våpenhvile i FNs sikkerhetsråd. USA har ikke brukt sin makt til å bidra til at Israel stopper krigføringen eller slippe inn humanitær hjelp som står ved grensene til Gaza. Isteden har landet tatt initiativ til at noe nødhjelp kan droppes over Gaza fra fly eller komme inn via sjøveien.

Kritiske til flydropp av nødhjelp

Fagforbundet deler kritikken fra internasjonale bistandsorganisasjoner mot at hjelpen skal slippes ned fra fly eller føres i land fra skip. Dette gjør at hjelpen blir ineffektiv, skaper kaos og ikke når fram til dem som trenger den mest. Norge er også bedt om å bidra med flydropp, noe Fagforbundet fraråder på det sterkeste.

Fagforbundet mener det er uverdig og makabert at en hel befolkning sulter mens det ved Gazas grenser står over 2.000 lastebiler med nødhjelp som ikke slipper inn. Grenseovergangene må åpnes umiddelbart, i stedet for at det forhandles om alternative måter å få inn livsnødvendig hjelp.

Norge med en tydelig stemme

Fagforbundet støtter Sør-Afrikas krav om at Den internasjonale domstolen må iverksette hastetiltak for å forhindre hungersnøden i Gaza. Fagforbundet er fornøyd med at den norske regjeringa krever at Israel må overholde humanitærretten og advarer Israel mot å gå inn i Rafah med bakkestyrker. Det er positivt at Norge er en tydelig stemme i den internasjonale debatten og at regjeringa så klart fraråder norske bedrifter å handle med ulovlige israelske bosetninger.

Nå er det viktig at Norge øker presset mot både Israel og USA. Verdenssamfunnets svik mot palestinerne må stoppe.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?