Til hovedinnhold

Stopp massedrapene på barn og sivile i Gaza!

Verdenssamfunnet har en moralsk plikt til å sørge for at bombingen stopper og til å legge grunnlaget for en varig fred i Midtøsten.

Verdenssamfunnet har en moralsk plikt til å sørge for at bombingen stopper og til å legge grunnlaget for en varig fred i Midtøsten. (Foto: Mohammed Zaanoun/Norsk Folkehjelp)

Krigen mellom Israel og Hamas har pågått i over to måneder, med massedrap, massive ødeleggelser og enorme lidelser for sivilbefolkninga. Angrepet fra Hamas på Israel 7. oktober tok livet av mer enn 1.200 uskyldige mennesker. Nå rammer Israels bombing av Gaza sivile kvinner, menn og barn.

08.12.2023 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre 7. desember 2023
Sist oppdatert: 14.12.2023

Bli med på massemobilisering for fred i Gaza lørdag 16. desember - arrangementer flere steder i landet! (Facebook)

Hittil er over 16.200 mennesker drept på Gazastripen, av dem er mer enn 7.100 barn. FN kaller situasjonen i Gaza «apokalyptisk» og har slått fast at det ikke finnes noen trygge områder som de 2,3 millioner innbyggerne kan flykte til. Samtidig mangler de mat, vann, medisiner og helsehjelp.

Terrorangrepet fra Hamas var sjokkerende brutalt, men det er i høyeste grad også Israels bombing av sivilbefolkninga i Gaza. Israels krigføring viser en total mangel på respekt for at hvert liv er like mye verdt, og på prinsippene i krigsretten om proporsjonalitet. Bombingen av Gaza er også et klart brudd på humanitærretten.

Det internasjonale samfunnet kan ikke fortsette å se vekk mens dødstallene stiger. Gazas befolkning trenger en umiddelbar, permanent våpenhvile og tilgang til nødhjelp. Bombingen må slutte, gislene må frigis og blokaden oppheves. Hvert minutt teller for å redde liv.

Israel og Hamas viser ingen vilje til å komme til enighet. Derfor må Norge og andre land bidra til å legge press på partene også med andre virkemidler enn med diplomati og forhandlinger. FNs sikkerhetsråd må pålegge parter som bryter krigens regler våpenembargo. Norske myndigheter må forhindre at våpen produsert av norskeide selskaper brukes i krigen i Gaza.

Fagforbundet mener det er positivt at den norske regjeringa har tatt klart avstand fra bruddene på folkeretten og stilt tydelige krav om våpenhvile. Vi oppfordrer regjeringa til å ta initiativ til gransking av krigsforbrytelser begått under krigen, samt å jobbe for at Israel stilles økonomisk ansvarlig for ødeleggelsene i Gaza.

Israelere og palestinere har like stor rett til å leve i fred og sikkerhet. Fagforbundet vil at Norge skal jobbe for en tostatsløsning basert på folkeretten. Fagforbundet mener Norge må anerkjenne Palestina som en selvstendig stat og aktivt bidra til at en palestinsk stat blir opprettet.

Palestinerne har levd i generasjoner med fordrivelse, okkupasjon, anneksjon, blokade og apartheid fra Israels side. Nå drepes rundt ett tusen barn hver uke i bomberegnet i Gaza. Verdenssamfunnet har en moralsk plikt til å sørge for at bombingen stopper og til å legge grunnlaget for en varig fred i Midtøsten.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?