Til hovedinnhold

Nyheter

Hva gjør vi med digitalt utenforskap?

Min arbeidsplass - Intervju med Elin Mjøen

Elin Mjøen forteller om sin arbeidshverdag som skolesekretær.

LO-kommune arrangerer avslutningskonferanse om samarbeid om digital kompetanse og omstilling

Torsdag 21. november åpnet Monica Mæland erfaringskonferansen som ble avholdt av hovedsammenslutningene i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Trond Finstad deltok i paneldebatt. Konferansen avsluttet prosjektet samarbeid om digital kompetanse i kommunene.

LO-kommune arrangerer avslutningskonferanse om samarbeid om digital kompetanse og omstilling

Torsdag 21. november åpnet Monica Mæland erfaringskonferansen som ble avholdt av hovedsammenslutningene i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Trond Finstad deltok i paneldebatt. Konferansen avsluttet prosjektet samarbeid om digital kompetanse i kommunene.

Partnerskap mot mobbing - Søk midler til arbeid mot mobbing

15 organisasjoner har gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.

Fagforbundet har sendt forspørsel til Datatilsynet vedrørende bruk av ID-porten

Vi henstiller Datatilsynet om å foreta en fornyet vurdering av spørsmålet om bruk av ID-portalen som ledd i arbeidsutførelse etter ikrafttredelse av ny personopplysningslov.

Referat fra møte 9. mai 2019

Vedlagt finner dere referat fra faggruppemøte 9. mai i faggruppe for kontoransatte.

DSC_0213

Arbeidsplassbesøk i Trøndelag fylkeskommune

På forsommeren 2019 har yrkesseksjonsleder Britt Austad innen yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Trøndelag fylkeskommune organisert arbeidsplassbesøk på 9 videregående skole og Fylkets hus på Steinkjer. Dette har vært organisert i tett samarbeid mellom B. Austad og yrkesseksjonsleder kontor og administrasjon i Fagforbundet Trøndelag Janne Wik.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Åpne kontorlandskap handler for mye om penger og for lite om arbeidsmiljø.

Forskningen har i flere tiår levert resultater som så å si kun viser at åpne kontorlandskap har negative effekter. En omfattende oppsummering av 49 undersøkelser på åpne kontorlandskap (The effect of office concepts on worker health and performance: a systematic review of the literature, Ergonomics, 2005) konkluderte med at det å arbeide i åpne kontorlandskap typisk reduserer privatliv og jobbfornøydhet, øker mental belastning (cognitive workload) og forverrer relasjonen mellom medarbeidere

Fagforbundet Bø i Vesterålen tok opp Zalaris-avtalen med listetoppene i kommunen

Fagforbundet Bø i Vesterålen tok opp Zalaris-avtalen med politikerne i kommunen. Vi ønsket svar på hvem som støtter de kommunalt ansatte.

Hva vi kan lære av de første GDPR-sakene?

Kronikken tar for seg de første sakene knyttet til nye personvernregler.

Intervju med Sandra, kontorlærling på utveksling i Italia

Sandra deltok på utveksling gjennom Erasmus+-prosjektet og tok turen til Italia!

Intervju med Elin Mjøen - kontoransatt og hverdagshelt i skolen

Kontoransatte fyller mange viktige funksjoner på sine arbeidsplasser. Her følger et intervju med Elin Mjøen.

Gratis for medlemmer: kurs om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR) 8. mars i Oslo

Kursets læringsmål er at deltakeren skal bli tryggere på personvernretten gjennom å beherske de nye reglene som ble innført i juli 2018 som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation; GDPR

Erfaringer fra fylkessammenslåingen i Trøndelag

1. januar 2018 ble Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen til Trøndelag.

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Nye læreplaner for yrkesfag - kontorfaget fornyes

Arbeidet med å fornye og utvikle nye læreplaner på yrkesfag er i gang. Kontorfaget blir fornyet. Den nye yrkesfaglige tilbudsstrukturen skal gjelde fra skoleåret 2020-2021, og det innføres nye læreplaner for Vg1 høsten 2020.

Intervju av lærling i IKT-servicefag

I de nye lokalene til Oslo kemnerkontor finner vi IKT- lærlingen Julian Emil Larsen, han startet lærlingtiden september 2017. Han er en sjarmerende kar på 22 år som var med å flytte fra de gamle lokalene i Pilestredet til det splitter nye bygget i Nydalen og har fått bryne seg på flere IKT oppgaver som følger med i nytt bygg. Julian Emil skal i år være med i Yrkes-NM, hvor han skal presentere IKT-yrket for fremtidige IKT medarbeidere.

Fagdag for kontoransatte i skolen.

Det ble avholdt fagdag for kontoransatte i skolen 05.06.18

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Referat fra møte 06.12.18 og informasjon om faggruppe for kontoransatte

Her følger informasjon om faggruppen som utgir dette nyhetsbrevet.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?