Til hovedinnhold

Partnerskap mot mobbing - Søk midler til arbeid mot mobbing

15 organisasjoner har gått sammen for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.

15.11.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 02.12.2019

Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organsisajoner. Hensikten er å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.
Partnerskapet forplikter seg til å:
● Bidra i de felles prosesser og tiltak som partnerskapet beslutter
● Utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og
krenkelser
● Spre kunnskap om rettighetene til barn og unge og pliktene til barnehager, skoler,
barnehageeiere og skoleeiere
● Bygge lokale nettverk slik at barn og unge kan oppleve en helhetlig og gjennomgående
holdning til gode oppvekstsvilkår og mot mobbing
● Utfordre hverandre på handlinger og fremdrift
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?