Til hovedinnhold

LO-kommune arrangerer avslutningskonferanse om samarbeid om digital kompetanse og omstilling

(Foto: sst)

Torsdag 21. november åpnet Monica Mæland erfaringskonferansen som ble avholdt av hovedsammenslutningene i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Trond Finstad deltok i paneldebatt. Konferansen avsluttet prosjektet samarbeid om digital kompetanse i kommunene.

21.11.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 02.12.2019

Torsdag denne uken åpnet Monica Mæland erfaringskonferansen som ble avholdt av hovedsammenslutningene i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun understreket viktigheten av trepartssamarbeidet.

Trond Finstad deltok i paneldebatt om digitalisering, hvor han trakk fram arbeidstakerperspektivet og blant annet understreket betydningen av godt personvern.

Tilitsvalgte fra Fagforbundet i Ringebu og Porsanger presenterte egne digitaliseringsprosesser. 

Programmet inkluderte også disse temaene:

 • Kompetanseutvikling og læring i arbeidslivet med plattformer og kunstig intelligens gir nye muligheter for mer læring og kompetansedeling på arbeidsplassen.Ved Arne Krokan, (dr. polit.) professor i teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse ved NTNU.

 • Hvordan gjennomføre et felles digitalt kompteanseløft for alle kommuner i Trøndelag?
  Ved Eirin Folde, prosjektleder Kompetanseløft Trøndelag

 • Fordeler ved partssamarbeid i digitale omstillingsprosesser
  Ved Listbeth Øyum, seniorforsker ved SINTEF

 • Radikal omstilling av Deichmanske hovedbibliotek som flytter inn i nytt bygg i Bjørvika våren 2020
  Ved Knut Skansen, etatsdirektør for Deichmanske bibliotek

 

 Se opptak av konferansen her:

https://www.youtube.com/watch?v=wfI_UIow4VI&feature=emb_title

Se for øvrig: komdigi.no 

 Om prosjektet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene har inngått en avtale om utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse» som skal bidra til økt digitalisering i kommunene.Hensikten med det partsbaserte samarbeidsprosjektet  er å gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.

Omlag 70 deltaker kommuner har i perioden januar 2018 til desember 2019 jobbet med temaer og deltatt på ulike møteplasser der blant annet følgende tema har vært drøftet:

 • Hvilke nye kompetanser og ferdigheter må kommunens medarbeidere og ledere tilegne seg i det nye arbeidslivet?
 • Hvilke nye muligheter gir digitalisering for å kunne utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester?
 • Hvordan sikre involvering og forankring av medarbeider gjennom lokalt partssamarbeid?
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?