Til hovedinnhold

Gratis for medlemmer: kurs om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR) 8. mars i Oslo

Kursets læringsmål er at deltakeren skal bli tryggere på personvernretten gjennom å beherske de nye reglene som ble innført i juli 2018 som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation; GDPR

18.01.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 07.03.2019

Kurt Bjørnnes holder kurs om personvern 8. mars i Landsstyresalen i Fagforbundets lokaler i Keysersgate 15. Faggruppe for kontoransatte er arrangør. Kurset varer fra kl. 10-15.

Påmelding her: 

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/behandlingavpersonopplysninger2019/register

Gratis for medlemmer

500 kr for ikke-medlemmer 

Fra juli 2018 ble det innført nye regler om behandling av personopplysninger. Dette skjedde som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation; GDPR.

Fra samme tidspunkt ble gjeldende personopplysningslov fra 2000 opphevet og erstattet av forordningen og denne blir norsk rett som følge av EØS-avtalen. EU-forordningen har som hovedmålsetting å gi ytterligere beskyttelse til enkeltpersoner mot at opplysninger om dem blir innsamlet, brukt, bearbeidet, lagret og kanskje videreformidlet til andre uten at det skjer etter fastsatte regler.

Innhold i kurset:

Offentlig forvaltning behandler en stor mengde personopplysninger. Dette skjer i forbindelse med service- og tjenesteyting til befolkningen. I tillegg skjer dette som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Kurset vil fokusere på følgende hovedtemaer:

 • Innledning om personvern i offentlig forvaltning og forholdet til offentlighet og arkivering
 • Innholdet i disse sentrale begreper i personvernretten
  • Personopplysning
  • Behandlingsansvarlig
  • Databehandler
  • Registrert
 • Vilkårene for å behandle personopplysninger
 • Internkontroll og informasjonssikkerhet
 • Plikten til å utarbeide en konsekvensanalyse/personvernanalyse
 • Prinsippene om innebygd personvern
 • Reglene om personvernombud
 • Tilsyn og kontroll, herunder Datatilsynets rolle

 

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?