Til hovedinnhold

Arbeidsplassbesøk i Trøndelag fylkeskommune

DSC_0213

DSC_0213

På forsommeren 2019 har yrkesseksjonsleder Britt Austad innen yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Trøndelag fylkeskommune organisert arbeidsplassbesøk på 9 videregående skole og Fylkets hus på Steinkjer. Dette har vært organisert i tett samarbeid mellom B. Austad og yrkesseksjonsleder kontor og administrasjon i Fagforbundet Trøndelag Janne Wik.

08.10.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 08.10.2019

På våre arbeidsplassbesøk har vi møtt flotte plasstillitsvalgte på alle de stedene vi har fått lov til å besøke. Her representert ved møtet mellom vår plasstillitsvalgt ved Byåsen videregående skole, Fridthjof Forseth og yrkesseksjonsleder Janne Wik.

På disse arbeidsplassbesøkene har vi vært på omvisning på skolene. Og vi har sett mange flotte videregående skoler på våre besøk. Selv om vi kommer fra yrkesseksjon kontor og administrasjon, har vi snakket med alle medlemmer vi har møtt på. De fleste har fått drops og diverse «stæsj» fra oss når vi har vært på besøk.

På alle besøk har vi møtt plasstillitsvalgt på arbeidsplassen. Vi har ofte hatt samtale med plasstillitsvalgt før vi på vår guidede rundtur har besøkt både medlemmer og potensielle medlemmer på arbeidsplassene.

Tema som har opptatt våre medlemmer har blant annet vært. Arbeidstidsordninger i nye Trøndelag fylkeskommune for renholdere og andre som jobber i elevenes skoleår. Nettverksgruppe for kantineansatte i fylkeskommunen. Ønsker om 100 % jobb for de som jobber på kantine og som barne- og ungdomsarbeidere, miljøveiledere, vernepleiere m.v. Flere ønsker seg 100 % jobb, men det er en utfordring å få det til når man jobber etter elevenes skoleår.

Innen kontor og IKT har vi vært innom mange tema som berører mange av våre medlemmer i yrkesseksjonen arbeidshverdag.

Vi ser at konsulenters arbeidsoppgaver har vært i stor utvikling siden vi startet for 10-20 eller flere år siden i fylkeskommunen. Dreiningen i arbeidsoppgavene har vært stor, fra rene sekretærjobber til mer saksbehandling og spesialiserte oppgaver.

Man ser også at innen kontor og administrasjon har man fått færre ansatte, og de som er igjen har fått flere arbeidsoppgaver de må utføre. Det skal sies at digitalisering har ført til at noen av arbeidsoppgavene har blitt mindre tidkrevende. Men våre kollegaer har behov for ny kompetanse for å utføre oppgavene. Og vi har derfor tilegnet oss ny kunnskap og kompetanse for å klare å utføre arbeidsoppgavene våre.

I den forbindelse har vi snakket en del om tariff 2020. Hva kan vi gjøre for å løfte konsulenten, slik at denne utviklingen innen faget kan gi uttelling økonomisk. Flere konsulenter har jobbet og tilegnet seg en stor kompetanse innen sitt fagområde på egen hånd. Vi har da ikke formell kompetanse med studiepoeng, men en stor grad av realkompetanse for å utføre nye oppgaver som har kommet i løpet av flere år. Dette blir tema på et nytt møte mellom yrkesseksjonsleder og noen plasstillitsvalgte ved flere skoler. Det er avtalt et møte 28. juni, der tema skal være tariff 2020, og hva vi skal gå videre med for å løfte våre medlemmer innen kontorfaget. En fagarbeider/konsulent innen skolekontor er ikke det samme som for bare noen år siden.

Lærlingelønn har flere ganger vært tema på våre besøk. Mange synes at lønnstrappa til lærlinger har for dårlig startlønn. Fylkeskommunen har flere lærlinger, og flest innen IKT. Men også innen byggdrifterfaget og kontorfaget. Noe som er flott. Medlemmene våre setter stor pris på å kunne være veiledere for våre lærlinger.

Kommune- og fylkestingsvalget til høsten har vært tema på flere besøk. Mange av våre medlemmer er opptatt av at vi må engasjere oss, og bruke stemmeretten vår. Våre opparbeidede rettigheter er under press.

Vi har besøkt 9 videregående skole og et fylkeshus våren 2019. Til høsten har vi avtale om flere besøk i vårt nye Trøndelag.

Det som vi har sett på våre besøk, er at vi har flotte plasstillitsvalgte i Trøndelag fylkeskommune. De er engasjert og kommer med gode innspill som blir tatt med videre i fagforeningsstyret og på regionnivå.

Yrkesseksjonsleder kontor og administrasjon i fagforeningen Britt Austad ønsker å takke alle arbeidsplasser vi har besøkt og yrkesseksjonslederne på regionnivå som har bidratt på disse arbeidsplassbesøkene. Spesielt Janne Wik fra yrkesseksjon kontor og administrasjon, som har deltatt på de fleste besøkene. Men også Tina Stenkløv fra yrkesseksjon samferdsel og teknisk og Grete Mosand fra yrkesseksjon helse og sosial som har bidratt på besøkene.

I tillegg har ungdomsutvalget i vår egen fagforening deltatt på flere av besøkene. Noe som lover godt for ettertiden når ungdommen vår engasjerer seg i fagforeningsarbeidet og bidrar på en positiv måte.

Hva har vi fått igjen fra disse arbeidsplassbesøkene:

  • Vi har vervet noen nye medlemmer. Noe som lover godt for videre arbeid i fagforeningen.
  • Vi har fått saker å jobbe videre med i fagforeningen og som flere av våre yrkesseksjonsledere kan ta tak i, og jobbe videre med.
  • Våre hovedtillitsvalgte har fått innblikk i tema som er viktig for flere av våre medlemmer, da vi videreformidler
  • Vi har fått kontakt med mange flotte medlemmer både fra sør og nord i Trøndelag fylkeskommune. Noe som gjør det er lettere for både oss som har vært på besøk, og for de som har fått besøk å ta kontakt.
  • Og sist, men ikke minst. Vi har fått en arbeidsgruppe blant plasstillitsvalgte innen yrkesseksjon kontor og administrasjon, som ønsker å engasjere seg i forhold til tariff 2020. Og her har det kommet, og det kommer flere innspill som blir viktig å ta med seg videre når vi skal jobbe opp mot hovedoppgjøret i 2020. Dette blir spennende å følge opp videre.

 

Fagforbundet Trøndelag fylkeskommune avd 169

v/yrkesseksjonsleder kontor og administrasjon Britt Austad

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?