Til hovedinnhold

Fagforbundet Bø i Vesterålen tok opp Zalaris-avtalen med listetoppene i kommunen

Fagforbundet Bø i Vesterålen tok opp Zalaris-avtalen med politikerne i kommunen. Vi ønsket svar på hvem som støtter de kommunalt ansatte.

29.08.2019 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 08.10.2019

Fagforbundet i Bø samlet listetoppene i kommunen til dialogmøte tirsdag for å diskutere viktige saker før valget. Politikerene var samstemmige i målet om heltidsstillinger, trepartssamarbeid og lærlingeplasser. Temperaturen steg imidlertid da Fagforbundet brakte privatisering på banen, og den foreløpige intensjonsavtalen mellom kommunen og Zalaris om å sette ut lønns- og personaltjenester til det private selskapet.

Fagforbundets nestleder i Nordland, Line Tollefsen, gjorde klart at Fagforbundet uansett er opptatt av at slike oppgaver best utføres i egen regi, av hensyn til kvalitet, og langsiktig planlegging. Leder for ykresseksjon kontor og administrasjon Trond Finstad fremhevet lønn- og personalhåndtering som en viktig kjerneoppgave i den kommunale forvaltningen. Han trakk frem Fagforbundets bekymring for at personopplysninger kan komme på avveie og etterspurte de juridiske vurderingene rundt denne prosessen. 

Les hele artikkelen i Bladet Vesterålen:

http://www.blv.no/bo/tok-opp-zalaris-avtale-foran-valget-1.2715641

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?