Til hovedinnhold

Nye læreplaner for yrkesfag - kontorfaget fornyes

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Arbeidet med å fornye og utvikle nye læreplaner på yrkesfag er i gang. Kontorfaget blir fornyet. Den nye yrkesfaglige tilbudsstrukturen skal gjelde fra skoleåret 2020-2021, og det innføres nye læreplaner for Vg1 høsten 2020.

21.09.2018 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 29.01.2019

Kontorfaget blir fornyet i prosjektet "Nye læreplaner på yrkesfag". Fagforbundet og faggruppen arbeider aktivt med å utvikle faget og har allerede gitt mange innspill i pågående prosesser. Det nye faget er foreslått å skulle hete "Administrasjonsfaget" og yrkestittel blir "administrasjonskoordinator". En rekke nye og fremtidsrettede kompetanser blir lagt til i læreplanen, herunder å kunne være med på innføringen av digitale systemer samt event-, møte- og konferansevirksomhet. 

Neste ledd i arbeidsprosessen er oppnevningen av læreplangrupper, hvor Fagforbundet har meldt inn kandidater. Læreplangruppene skal jobbe i omtrent ett år før læreplanene er klare. Læreplanene blir sendt på høring, og vi kan derfor uttale oss nærmere om denne saken når utkast til læreplaner foreligger. 

 Les mer om prosessen her: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-pa-yrkesfag/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?