Til hovedinnhold

Intervju med Elin Mjøen - kontoransatt og hverdagshelt i skolen

Kontoransatte fyller mange viktige funksjoner på sine arbeidsplasser. Her følger et intervju med Elin Mjøen.

29.01.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 29.01.2019

Intervju med kontoransatt i skolen

Navn: Elin Mjøen
Stilling: Sekretær

Arbeidssted /arbeidsgiver: Bamble videregående skole

1.Hvor lenge har du jobbet her, og hvilke arbeidsoppgaver har du?

Jeg har jobbet her i 6,5 år. Arbeidsoppgavene er blant annet resepsjon, sentralbord, postbehandling og andre typisk merkantile oppgaver. På skolen vår er «Kontoret» hjertet i skolen og både elever, ansatte og besøkende er daglig innom for diverse praktiske og administrative spørsmål - det fungerer som et servicesenter. I tillegg har jeg mange oppgaver knyttet til elevadministrasjon i vårt elektroniske system, alt fra inntak av nye elever til vitnemål. Jeg bistår også ledelsen med administrative oppgaver, samt i den daglige driften av skolen.

2. Beskriv en vanlig dag på jobb

Dagen kan ofte begynne med beskjed om å ta fravær og sette i gang en klasse fordi en lærer ikke kan avholde time pga for eksempel sykdom. Kanskje ringer foresatte for å fortelle at en elev er syk. Deretter kan det være praktiske spørsmål fra elever, ansatte eller besøkende.

I begynnelsen av skoleåret er det mye jobb med inntaket, ta inn nye elever og bytte av klasser. Noen dager bruker jeg mye tid på dokumentasjon fra elever fra andre skoler, fordi dette skal legges inn i administrasjonssystemet, slik at elevene får sitt vitnemål. En stor del av min arbeidsdag går med til å sjekke dokumentasjon og fagkombinasjoner, for så å klargjøre til vitnemål.

Hver dag byr på nye spørsmål fra elever eller ansatte og ingen dag er lik. Dagen blir sjelden slik man tror den kommer til å bli, og det er noe av det jeg liker med jobben min.

3. Hva mener eller ønsker du at Fagforbundet kan bidra med for din yrkesgruppe?

Jeg tenker at Fagforbundet kan bidra til økt forståelse for hvordan min yrkesgruppe har en viktig plass i arbeidslivet, men også til å sette fokus på hvordan våre oppgaver har gått fra tradisjonelle «sekretær-oppgaver» til å omfatte de fleste områder innen administrasjon og merkantile yrker. En sekretær gjør i dag mange flere oppgaver og mye mer variert arbeid enn for noen år siden. I dag er ofte oppgaver flyttet fra ledelse til kontorpersonell, og økt fokus på dette kan gjøre at for eksempel lønn, gjenspeiler dette.

4.Hvordan tror du jobben din vil være i framtida?

I framtida tror jeg at jeg har en enda mer variert arbeidshverdag, at jeg har tilegna meg mer og bredere kunnskap, men at det gode arbeidsmiljøet vårt består. Gode kollegaer gjør hverdagen enda bedre.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?