Til hovedinnhold

Fagforbundet har sendt forspørsel til Datatilsynet vedrørende bruk av ID-porten

Vi henstiller Datatilsynet om å foreta en fornyet vurdering av spørsmålet om bruk av ID-portalen som ledd i arbeidsutførelse etter ikrafttredelse av ny personopplysningslov.

08.10.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 08.10.2019

Fagforbundet har mottatt flere henvendelser fra sine medlemmer hvor de reagerer på bruk av ID-portalen for å løse arbeidsoppgaver. Det dreier seg i det vesentligste om bruk av MinID og Bank-ID. Medlemmene er ukomfortable med å bruke samme identifikasjonsmetode både privat og på jobb.


Datatilsynet har tidligere trukket frem følgende hensyn som relevant i vurderingen av bruk av ID-portalen i arbeidsutførelse:
1.Rolleblanding: Uklart skille mellom rollen som arbeidstaker og privatperson.
2. Informasjonssikkerhet: Brukeren kan sitte hvor som helst og logge seg inn på arbeidsrelaterte tjenester.
3. Styringsretten: Kan arbeidsgiver pålegge bruk av ID-portalen?
4. Fødselsnummer: Problematisk med bruk av fødselsnummer i arbeidsutførelse.

Se forespørselen vedlagt. 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?