Til hovedinnhold

Referat fra møte 06.12.18 og informasjon om faggruppe for kontoransatte

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Her følger informasjon om faggruppen som utgir dette nyhetsbrevet.

21.09.2018 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 09.04.2021

Hvem er vi?

Faggruppa består nå av følgende personer:

Sæbjørn Gravdal, Randi Gunsteinsen, Christine Settendal, Britt Austad, Lill Karin Errang og Birgit Lunde Kristiansen som er leder av gruppa.

Hva gjør vi?

Det er definert følgende forventninger til faggruppen:

  • gi et faglig tilbud til medlemmene gjennom å sende ut nyhetsbrev med faglige artikler, egenproduserte eller linket til andre nettverk/fagblader
  • faglig ansvar for minimum en årlig fagkonferanse eller fagdag
  • bistå med råd om faglige tilbud som forbundsregionen og fagforeningene kan sette iverk
  • bidra med faglige råd overfor styret i seksjonen
  • komme med innspill til aktuelle høringer
  • foreslå tiltak som er relevante for yrkesgruppene vi dekker

 

Se vedlagte referat fra møte 06.12.18 for en oversikt over saker og aktiviteter i faggruppen. 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?