Til hovedinnhold

Nyheter

Ble enige langt på overtid. En litt sliten, men fornøyd gjeng, bl.a (foran f.v) Per-Egil Johansen,  leder for LO kommune Oslo, og Roger Dehlin, leder for Fagforbundet Oslo.

Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune - unngikk streik

Et halvt døgn på overtid kom partene til enighet i meklingen i Oslo kommune. Den nye avtalen gir alle ansatte minst 20 000 kroner i tillegg. Dermed er det sikret reallønnsvekst for alle LO-medlemmer.

Kom ikke til enighet i denne runden: Forhandlingsdelegasjonen for LO Kommune Oslo. I midten foran; Per Egil Johansen, leder for LO kommune Oslo.

Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

I 23-tida ble det klart at partene ikke klarte å komme til enighet i denne runden, og oppgjøret i Oslo kommune går nå til mekling.

Forhandlingsdelegasjonen for LO Kommune Oslo i hovedforhandlingene i 2024. I midten foran; Per Egil Johansen, leder for LO kommune Oslo.

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune er i gang

22. april startet forhandlingene i hovedoppgjøret i Oslo kommune. Klokka 13.00 møttes partene i første runde for å overlevere kravene. Fagforbundet Oslo krever likt lønnstillegg for alle - som kronetillegg.

Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo og Per Egil Johansen, leder av LO Kommune Oslo foran Oslo rådhus.

Enighet i forhandlingene

Det har blitt enighet i mellomoppgjøret for Oslo Kommune.

Harald Nævdal, leder seksjon for personalledelse mottar kravet på vegne av Oslo kommune. Ved hans side sitter spesialrådgiver Knut Kvamsdahl.

Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør!

I dag, 27. april, starter forhandlingene om mellomoppgjøret i Oslo kommune. Kl. 10.00 møttes partene i første runde for å overlevere kravene.

Illustrasjon.

Medlemmene sa ja til lønnsoppgjøret i stat og kommune

Medlemmene i stat og kommune har stemt ja i uravstemningene.

streik illustrasjon streikevest drikkeflaske  streikeplakat

1325 Fagforbundet-medlemmer i Oslo kan havne i streik

-Vi håper på en konstruktiv mekling, men vil kun akseptere et meklingsresultat som ivaretar alle yrkesgrupper, sier Roger Dehlin som leder Fagforbundet Oslo foran meklingen om tariffoppgjøret i Oslo kommune.

Forhandlingsleder i KAH Per Egil Johansen, rådgiver Anne Kathrine Ellila, leder av Fagforbundet Oslo Roger Dehlin og KAHs beregner Stein Olav Ringen er klare for overlevering av krav/tilbud nr. 3.

Forhandlingsinnspurt i Oslo kommune-oppgjøret

Mandag la LO Kommune Oslo fram sitt andre kravdokument i lønnsforhandlingene. Det økonomiske hovedkravet om økt kjøpekraft til alle medlemmer står fast. I tillegg er det fremmet flere nye krav. Les mer i Fagbladet.

Roger Dehlin, leder Fagforbundet Oslo.

Lønnsoppgjøret Oslo kommune 2022: Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør!

Pressemelding fra Fagforbundet Oslo om lønnsoppgjøret i Oslo kommune 2022.

Meklingen i Oslo kommune endte med minst 16 500 for alle

Etter 14 timers mekling på overtid er det enighet mellom Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som forhandler på vegne LO-forbundene, og Oslo kommune i tariffoppgjøret. – Våre medlemmer får reallønnsvekst. Med et kronetillegg på minst 16 500 kr for alle medlemmer mener vi det er godt oppgjør, sier Roger Dehlin som leder Fagforbundet Oslo.

Mekling i Oslo-oppgjøret fortsetter på overtid – foreløpig ingen streik (oppdatert 27. mai kl. 13.30)

Oppdatert kl 13:30 27. mai. Meklingen i Oslo-oppgjøret fortsetter på overtid. Den opprinnelige fristen var kl. 24.00 den 26. mai. Som en konsekvens av at det fortsatt ikke er noen avklaring i meklingen, blir det tidligst streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 28. mai.

Fagforbundets og LO Kommunes leder Mette Nord og KS' forhandlingssjef Tor Arne Gangsø er klare for forhandlinger. Illustrasjonsbilde fra et tidligere oppgjør.

Lønnsoppgjøret 2021: Fagforbundet krever offentlig lønnsløft

Nylig kom tallene fra utvalget som skal beregne lønnsutviklingen i ulike sektorer, teknisk beregningsutvalg (TBU). De viser at privat sektor rykket fra ansatte i offentlig sektor. - Lønnsgapet må tettes i mellomoppgjøret, sier Fagforbundets Mette Nord.

Fare for streik i Oslo kommune

12. oktober kl. 13.00 startet meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune. Arbeidsgiver har til nå motsatt seg kravet om å få pensjonsvedtektene inn som en del av tariffavtalen.

KAHs forhandlingsdelegasjon, f.v. Per Egil Johansen og Roger Dehlin.

Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter

8. september ble det andre kravdokumentet fra LOs forhandlingssammenslutning KAH overlevert til Oslo kommune. - Vi konkretiserer de overordnede kravene våre som er en solidarisk lønnspolitikk, pensjon og heltid, sier Fagforbundet Oslos leder, Roger Dehlin.

KAHs forhandlingsleder Per Egil Johansen (t.v.) og Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin er klare for tarifforhandlingene.

Tarifforhandlingene i Oslo kommune endelig i gang

I dag ble de første kravene overlevert til kommunen. - Vi prioriterer lavtlønte, pensjon og hele stillinger, forteller Roger Dehlin.

Deler av KAHs forhandlingsdelegasjon: f.v.: Per Egil Johansen, Roger Dehlin og Stein Olav Ringen

Mellomoppgjøret 2019: Godt resultat i Oslo kommune

Det ble enighet mellom partene i mellomoppgjøret, med et godt resultat for våre medlemmer. – Vi er godt fornøyde med et kronetillegg på minimum 12 000 kroner, sier Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo.

tove_stangnes_02a_ksj.jpg

Oslo-kommune: KAH krever løft for de lavest lønnede i justeringsoppgjøret

Forhandlingssammenslutningen som Fagforbundet er en del av i Oslo kommune, KAH, stiller krav om at grupper som er lavtlønte får et løft i justeringsoppgjøret. I tillegg ønsker sammenslutningen å bidra til likebehandling av grupper det er naturlig å sammenligne.

Oslo-oppgjøret i havn

Etter forhandlinger noen timer på overtid kom KAH, Unio og YS fram til en forhandlingsløsning med Oslo kommune. Oppgjøret gir Fagforbundets medlemmer minst 1,75 %, minimum kr 7 700 kr, med virkning fra 1. mai 2018.

Forhandlingsleder i KAH Per Egil Johansen, rådgiver Anne Kathrine Ellila, leder av Fagforbundet Oslo Roger Dehlin og KAHs beregner Stein Olav Ringen er klare for overlevering av krav/tilbud nr. 3.

KAH krever pensjon inn i tariffavtalen

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet er en del av, la fram sitt tredje krav/tilbud for Oslo kommune i dag kl. 14.00. Å få pensjon inn som en del av tariffoverenskomsten er et viktig krav fra en samlet arbeidstakerside.

Tarifforhandlingene 2018: Kommunen har lagt fram krav/tilbud nr. 2.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) og de andre hovedsammenslutningene mottok i dag kl. 13.30 Oslo kommunes krav/tilbud nr. 2. Partene har 30. april som frist for å bli enige om en forhandlingsløsning.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?