Til hovedinnhold

Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

Kom ikke til enighet i denne runden: Forhandlingsdelegasjonen for LO Kommune Oslo. I midten foran; Per Egil Johansen, leder for LO kommune Oslo.

Kom ikke til enighet i denne runden: Forhandlingsdelegasjonen for LO Kommune Oslo. I midten foran; Per Egil Johansen, leder for LO kommune Oslo. (Foto: Anders Greif Mathisen)

I 23-tida ble det klart at partene ikke klarte å komme til enighet i denne runden, og oppgjøret i Oslo kommune går nå til mekling.

30.04.2024 av Fagforbundet Oslo
Sist oppdatert: 30.04.2024

– Oslo kommune har vist en lite imøtekommende holdning. Det burde være i kommunens interesse å komme fram til en løsning, ikke stille ultimatum, uttaler Per Egil Johansen, leder i LO kommune Oslo.

– Det at Oslo kommune har vist en så steil holdning gjør at jeg er svært bekymret med tanke på den kommende meklingen, sier Johansen videre.

Lønnstillegg blir spist opp

I de siste åra har det vært slik at prisstigningen har spist opp alle lønnstillegg. Ansatte i Oslo kommune har fått dårligere råd. Mange ansatte i Oslo kommune tjener mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

– Er det slik at Oslo kommune vil ha en lønnspolitikk som gjør at arbeidstakere må ha to jobber for å få endene til å møtes? tordner Per Egil Johansen videre.

– Oslo kommune er med på å fragmentere overenskomsten, og det vil gi et kratt av avtaler i kommunen. At kommunen vil seg selv så vondt forstår jeg ikke, avslutter Johansen.

Vil ha kronetillegg

Helsepersonell, vaktmestere, barnehageansatte, renholdere og kontoransatte betaler ikke regningene sine med prosenter. Vi har jobba for kronetillegg, sier leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

– Jeg er skuffet over måten vi er blitt møtt på av Oslo kommune. Det gjelder både størrelsen på tilbudet og innretningen. Vi krever at hele oppgjøret skjer gjennom kollektive forhandlinger på sentralt nivå og at lønnstillegg gis i sin helhet på lønnstabellen.

Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo.
Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo. (Foto: Fagforbundet)

Han understreker også viktigheten av sentrale forhandlinger.

– Sentrale tillegg er et av de viktigste virkemidlene mot økende lønnsforskjeller mellom grupper og mellom kvinner og menn. At Oslo kommune insisterer på avsetning av betydelige beløp til lokale forhandlinger etter flere oppgjør med reallønnsnedgang er svært umusikalsk.

Dehlin sier at han ser fram til den kommende meklingen, men heller ikke han er videre optimistisk. 

– Skal vi unngå streik, så må det skje en tydelig endring fra Oslo kommunes side, avslutter Dehlin, som minner om at LO Kommune Oslo samlet ikke har vært i streik på 38 år i Oslo kommune.

LO Kommune Oslo representerer ca 19 000 arbeidstakere i Oslo kommune.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?