Til hovedinnhold

1325 Fagforbundet-medlemmer i Oslo kan havne i streik

-Vi håper på en konstruktiv mekling, men vil kun akseptere et meklingsresultat som ivaretar alle yrkesgrupper, sier Roger Dehlin som leder Fagforbundet Oslo foran meklingen om tariffoppgjøret i Oslo kommune.

18.05.2022 av Bjørn Lodve Wikstrøm
Sist oppdatert: 18.05.2022

LO Kommune Oslo varslet i dag kl. 15.00 mulig streik for 1325 Fagforbundet-organiserte ansatte i Oslo kommune fra 24. mai dersom meklingen ikke fører frem.

 

Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo(Foto: Ottesen, Steinar)

-For Fagforbundet er det helt avgjørende at hele laget skal komme godt ut årets lønnsoppgjør. Det er i særdeleshet de med lavere og midlere lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere i det siste. Vi krever reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom kommuneansatte. Vi legger til grunn for vårt krav at man følger den økonomiske rammen fra frontfaget og offentlig sektor for øvrig, sier Dehlin som er en del av forhandlingsledelsen i LO Kommune Oslo.

 

- I tillegg til et godt økonomisk oppgjør for våre medlemmer vil vi prøve å få på plass bestemmelser som kan sikre at flere deltidsansatte får mulighet til hele stillinger, forteller Dehlin.

 

Anna Elisabeth Uran. 2. nestleder i Fagforbundet Oslo.
Anna Elisabeth Uran. 2. nestleder i Fagforbundet Oslo. (Foto: Steinar Ottesen)

 

- Fagforbundet har ikke streiket i Oslo kommune siden 1986, og håper vi kan komme til enighet gjennom meklingen også i år. Vi er godt forberedt på alle utfall. Ingen ønsker streik, men vi er forberedt på å bruke dette virkemiddelet dersom meklingen ikke når fram. I så fall står 1325 Fagforbundet-medlemmer klare til å streike i første rekke fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 24. mai, sier Anna Elisabeth Uran som er 2. nestleder i Fagforbundet Oslo og ansvarlig for streikeberedskapen.

 

I et varsel sendt til kommunen kl. 15.00 i dag kommer det fram hvilke områder som rammes av en eventuell streik. De som tas ut i en eventuell streik jobber i/ved:

 • Bydelene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker
 • Skoler og aktivitetsskoler (AKS) i bydelene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker
 • Utdanningsetaten
 • Deichmanske Bibliotek, Bjørvika
 • Bymiljøetaten
 • Frivilligsentralene
 • Kulturetaten
 • Byrådsavdelingene
 • Innkrevingsetaten
 • Næringsetaten
 • Origo
 • Plan- og bygningsetaten

 

- Det er dessverre vanskelig å ta ut kommunale arbeidstakere i streik uten at noen merker det. Kommunale barnehager, skoler og aktivitetsskoler i de tre bydelene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker vil måtte holde stengt. Også Deichmanske i Bjørvika kan komme til å stenge dersom det blir streik. I tillegg risikerer befolkningen bl.a. stengte bad og færre bybetjenter på jobb.

 

Lørdag 21. mai starter meklingen Oslo kommunes lønnsoppgjør. Oslo kommune er et selvstendig forhandlingsområde, men meklingen foregår parallelt med oppgjøret for resten av kommune-Norge. Partene har frist til kl. 24.00 mandag 23. mai om å komme fram til et resultat med hjelp av Riksmekleren.

Arbeidstakersammenslutningen LO Kommune Oslo representerer 18 388 ansatte i Oslo kommune organisert i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?