Mekling i Oslo-oppgjøret fortsetter på overtid – foreløpig ingen streik (oppdatert 27. mai kl. 13.30)

Oppdatert kl 13:30 27. mai. Meklingen i Oslo-oppgjøret fortsetter på overtid. Den opprinnelige fristen var kl. 24.00 den 26. mai. Som en konsekvens av at det fortsatt ikke er noen avklaring i meklingen, blir det tidligst streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 28. mai.

27.05.2021 av Bjørn Lodve Wikstrøm
Sist oppdatert: 03.06.2021

Dersom mekleren ikke lykkes i å få partene til å enes om en løsning, blir det streik fra tidligst arbeidstidens begynnelse 28. mai. Medlemmer som tas ut streik vil få eget varsel fra fagforeningen sin om dette. Så lenge meklingen pågår er ingen medlemmer i Fagforbundet tatt ut i streik.

 

Under en mekling er det kun mekleren som kan kommentere prosessen underveis. Vi viser derfor til tidligere framsatte krav, og kommentarer til disse.

 
Vi oppdaterer både på Facebook-sida og nettsida når meklingen er ferdig.