Til hovedinnhold

Meklingen i Oslo kommune endte med minst 16 500 for alle

(Foto: Ottesen, Steinar)

Etter 14 timers mekling på overtid er det enighet mellom Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som forhandler på vegne LO-forbundene, og Oslo kommune i tariffoppgjøret. – Våre medlemmer får reallønnsvekst. Med et kronetillegg på minst 16 500 kr for alle medlemmer mener vi det er godt oppgjør, sier Roger Dehlin som leder Fagforbundet Oslo.

27.05.2021 av Bjørn Lodve Wikstrøm
Sist oppdatert: 17.06.2021

KAH og Oslo kommune ble til slutt enige etter mekling hos Riksmekleren. Om lag 18 000 LO-organiserte arbeidstakere i Oslo kommune unngår dermed konflikt. Mellomoppgjøret er dermed i havn, og gir ansatte i Oslo kommune litt bedre økonomi. Forhandlingssammenslutningene YS-Kommune og Akademikerne har i likhet med KAH tilsluttet seg løsningen.

 

Alle sikres minimum 16 500 kr ekstra

Lederen av Fagforbundet Oslo er fornøyd med at mesteparten av lønnspotten brukes på et kronetillegg for alle. Alle er sikret et kronetillegg på minimum 16 500 kr per år med virkningsdato fra 1. mai 2021. Ansatte som har lønnstrinn 32 eller høyere får et tillegg på 3,45 prosent.

– Vi mener det mest rettferdige i utgangspunktet hadde vært et flatt kronetillegg for alle ansatte. Vi bidro til å presse kronetillegget så høyt som mulig. I et oppgjør må en gi og ta. Hadde det ikke vært for at Fagforbundet er så sterke, så ville dette kronetillegget ligget adskillig lavere, og en større del av potten vil gått til de som tjener mest fra før, sier Roger Dehlin.

 

Etterslepet fra 2020 er delvis kompensert

Et sentralt krav for Fagforbundet var at mindrelønnsutviklingen fra 2020 skulle kompenseres.

Mindrelønnsutviklingen i denne sammenhengen dreier seg om at lønnsutviklingen i frontfaget ble høyere enn først beregnet, og dermed høyere enn i offentlig sektor.

– Oppgjøret betyr at våre medlemmer som jobber i Oslo kommune får reallønnsvekst. Vi krevde en kompensasjon som følge at vi hadde lavere lønnsutvikling i Oslo kommune enn i industrien i 2020. Med ei ramme på 2,83 prosent i Oslo kommune har etterslepet delvis blitt tatt igjen i årets oppgjør, uttaler Dehlin.

 

Ingen lokale forhandlinger

– I tillegg så er det en stor seier for oss at det ikke blir satt av penger til lokale forhandlinger eller sentrale justeringer. Det er våre medlemmer tjent med, fordi det innebærer at kronetillegget som nå er lagt på lønnstabellen er høyere enn det ellers ville ha blitt, framhever lederen.

 

Fagforbundets medlemmer streiker ikke

Unio valgte å avslutte meklingen uten å være med på meklingsløsningen, og er dermed eneste sammenslutning som går ut i streik.

Fagforbundet har varslet at de var klare til å ta ut ca 1200 ansatte i streik fra 27. mai. Meklingsløsningen gjør at Fagforbundets medlemmer ikke skal ut i streik.

– Dette er en spesiell tid for alle. Vi er fornøyde med å ha fått til en løsning, sier Dehlin.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) representerer 18 000 arbeidstakere i Oslo kommune, og består av LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og Skolenes Landsforbund. KAH er den største forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?