Fare for streik i Oslo kommune

12. oktober kl. 13.00 startet meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune. Arbeidsgiver har til nå motsatt seg kravet om å få pensjonsvedtektene inn som en del av tariffavtalen.

13.10.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 14.10.2020

– For oss er det viktig at ansatte i Oslo kommune skal ha forhandlingsrett på tjenestepensjonen sin, slik ansatte i alle andre kommuner i landet har. Vi kan ikke akseptere at arbeidsgiver kan endre vilkårene for oss, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

Barnehager og AKS

Om partene ikke blir enige innen onsdag 14. oktober kl. 24.00 kan det bli streik i Oslo kommune. For Fagforbundets del betyr det at om lag 1400 medlemmer går ut i streik. En rekke virksomheter i Oslo kommune vil rammes, blant annet aktivitetsskoler, barnehager og bydelsadministrasjon i bydelene Østensjø, Alna og Frogner. I tillegg tas det ut medlemmer i en rekke av kommunenes etater.

Fagforbundet har 15 665 medlemmer i Oslo kommune.

 

Se alle datoer for lønnsoppgjøret 2020

;