Til hovedinnhold

Resultat i lønnsoppgjøret for NHO-barnehager

FagforbundetsforhandlingsdelegasjonforanNHOhusetpåMajorstua

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon for NHO-barnehagene f.v: Kristin Helene Adams, Stian Bryde-Erichsen, forhandlingsleder Anne Green Nilsen, Steinar Fuglevaag, Magnus Langstrand og Lodve Beite. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Fagforbundet kom i havn med NHO Geneo i oppgjøret for barnehager. – Etter to dager med konstruktive forhandlinger er vi fornøyde med et godt økonomisk oppgjør for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

25.06.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 25.06.2024

Det gis et generelt tillegg på kroner 20 475,- til alle. I tillegg kommer lokale forhandlinger i de enkelte barnehagene.

Ett skritt videre med pensjon

Vinteren 2023 ble det streik i området (NH O 590). Det handlet om å få på plass en pensjon lik bransjestandarden, som sikrer alle ansatte i barnehagesektoren en anstendig pensjon.

– Når det gjelder pensjon så har vi kommet ett skritt videre med å etablere bransjestandard også for barnehagene i NHO, sier Anne Green Nilsen.

De lokale særavtalene videreføres uendret.

Lokale forhandlinger

Det er også kommet på plass en tydeligere formulering i avtalen når det gjelder viktigheten av lokale forhandlinger og partenes ansvar for å gjennomføre reelle forhandlinger også lokalt.

Minst, men viktig

NHO 590 er det minste tariffområdet i privat barnehagesektor, men en viktig brikke når det gjelder å få på plass likeverdige lønns- og arbeidsforhold i hele barnehagesektoren.

Ny minstelønnstabell fra 1. mai 2024

ny minstelønnstabell

Øvrige bestemmelser

Stedfortredertjeneste: Ved pålagt stedfortredertjeneste/konstituering i høyere stilling for en periode utover én ukes sammenhengende tjeneste, skal det avtales en passende godtgjørelse som utbetales fra første dag.

Nytt om etter- og videreutdanning:  Arbeidstaker som tar utdanning som er relevant for arbeidet, kan etter avtale med arbeidsgiver gis permisjon med lønn for den tiden eksamen sammenfaller med arbeidstiden. Det kan i tillegg gis permisjon uten lønn for en lesedag i forbindelse med eksamen. Lesedagen gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.

Seniorpolitiske tiltak:  De lokale parter skal drøfte tiltak som har til hensikt at arbeidstakerne kan stå lengst mulig i arbeid i barnehagen.

Resultatet går nå ut på uravstemning blant medlemmene.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?