Til hovedinnhold

NHO - Ambulanse

Ambulanseoverenskomsten (NHO 118) gjelder ambulansepersonell som ikke er ansatt på sykehus.

Mellomoppgjøret 2023

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner 
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg. 

Les mer på lo.no

Hovedoppgjøret 2022

2. november 2022 ble det avholdt forhandlinger om revisjon av overenskomstavtale 118 (Ambulanse) mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel.

  • Med virkning fra 1. april 2022 ble enighet om en økning av lønnssatsen mellom 22 612 og 30 612 kroner avhengig hvor i tabellen og hvilken ansiennitet den enkelte befinner seg.
  • Med spesialtillegget i avtalen på 20 % vil det nå bety en lønnsøkning totalt i år, fra 27 134 til 36 734 kroner for den enkelte.
  • Matpengesatsen heves fra 90 til 96 kr.

Tariffplakat som kan henges opp på arbeidsplassen (PDF)

Lønnssatser

Stilling Årslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2022. 397 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. april 2022 418 000
Med ambulansemedarbeider med tilleggsutdanning menes bachelor i paramedisin, sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider og ambulansearbeider med videreutdanning i paramedic.
Stilling Årslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2022. 402 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. april 2022 423 000
Stilling Årslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2022. 415 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. april 2022 436 000
Stilling Årslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2022. 476 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. april 2022 497 000

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

NHO 118

Ambulanseoverenskomsten blir forhandlet med NHO service og handel. Avtalen gjelder for ambulansepersonell som ikke er ansatt på sykehus. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?