Til hovedinnhold

NHO - Blindeforbundet, barnevern, asylmottak, kino, m.fl.

Avtalen (NHO 453) gjelder ansatte i blant annet behandlingsinstitusjoner innen barnevern, omsorg, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet og Aurora kino.

Mellomoppgjøret 2023

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året. 

Det skal også gjennomføres lokal lønnsforhandlinger.

For deg som jobber i en virksomhet innen sosiale tjenester, herunder bo- og omsorgstilbud inen barnevern, rus, psykisk helse, for mennesker med funksjonsnedsettelse og botilbud for eldre, se egen tabell i protokollen.

Her finner du protokollen

Les mer på lo.no

Hovedoppgjøret 2022

Enighet i lønnsoppgjøret for NHO 453

Resultatet oppsummert:

  • Alle får et generelt tillegg på minimum kr 7800,- gjeldende fra 1. mai 2022
  • Ny lønnstabell for flere ansatte som vil gi likebehandling av erfaring og utdanning
  • Ubekvemstilleggene på avtalen er økt med kr 10,-

Partene er enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som blant annet skal se på omfanget av 453-avtalen og vurdere hvilke virksomheter, eller bransjer som skal inkluderes i framtida.

Det skal i tariffperioden arbeides for å etablere en ny avtale (454) for virksomheter med hovedaktivitet innen sosiale tjenester, herunder bo- og omsorgstilbud innen barnevern, rus, psykisk helse, for mennesker med funksjonsnedsettelse samt botilbud for eldre. Partenes målsetning er at arbeidet skal være avsluttet innen 30. april 2024.

Resultatet skal ut til uravstemming, så er det lokale forhandlinger.

Les mer: Enighet i lønnsoppgjøret for NHO 453

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

NHO 453

Avtalen omfatter 1200 medlemmer i blant annet Norges Blindeforbund, asylmottak (deriblant Hero), privat barnevern (deriblant Aleris og Aberia), Aurora kino i Tromsø, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon med flere.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Minstelønnssatser gjeldende fra 21. april 2023:

Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn 
Under 18 år  7,50 kr per time 249 625
Stillinger uten særskilt krav til utdanning  7,50 kr per time 335 875
Stillinger med krav om fagbrev  7,50 kr per time 364 625
Stillinger med krav om 3 års høgskoleutdanning  7,50 kr per time 429 625
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med videreutdanning  7,50 kr per time 464 625

Minstelønnssatser for Kinobetjeningen gjeldende fra 21. april 2023:

Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7,50 kr per time 289 055
Stillinger med krav om fagbrev 7,50 kr per time 317 186

 

Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7,50 kr per time 303 078
Stillinger med krav om fagbrev 7,50 kr per time 330 264

 

Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7,50 kr per time 320 947
Stillinger med krav om fagbrev 7,50 kr per time 352 614

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?