NHO - Blindeforbundet, barnevern, asylmottak, kino, m.fl.

Avtalen (NHO 453) gjelder ansatte i blant annet behandlingsinstitusjoner inne rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet og en kino. 

Hovedoppgjøret 2020

Konflikten med NHO 453, private omsorgsbedrifter og barnehager endte i tvungen lønnsnemnd. Lønnsnemnda har ennå ikke avsagt sin kjennelse så resultatet av oppgjøret foreligger fortsatt ikke. Kravet gjaldt rettferdig lønn og likebehandling av ansatte.

Bakgrunnen for konflikten var at overenskomsten ga et stort gap mellom lønna ansatte som er i NHO har, sammenligna med andre tariffområder. Bortsett fra sykepleierne som fikk et kraftig løft i 2019, lå mange ansatte godt under for eksempel ansatte i avtaleområdene med Spekter og KS når det gjelder minstelønnssatser.

Streiken i tariffavtalen NHO 453 omfattet en rekke ulike virksomheter. Det handler om behandlingsinstitusjoner inne rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet, en kino og noen barnehager. 

NHO 453

Avtalen omfatter 1200 medlemmer i blant annet Norges Blindeforbund, asylmottak (deriblant Hero), privat barnevern (deriblant Aleris og Aberia), Aurora kino i Tromsø, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon med flere.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-05-2020 - 30-04-2022

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2018-2020

Protokoller:
Protokoll/riksmeklerens møtebok, samordna oppgjør LO-NHO, mellomoppgjøret 2021


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale tillegg (gjeldende fra 1. april 2021) og garantert årslønn (gjeldende fra 1. mai 2021)

Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn 
Under 18 år 4387,50 223 861
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4387,50 302 348
Stillinger med krav om fagbrev 4387,50 315 998
Stillinger med krav om 3 års høgskoleutdanning 4387,50 350 123
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med videreutdanning 4387,50 360 848

Kinobetjening: sentrale tillegg (gjeldende fra 1. april 2021) og garantert årslønn (gjeldende fra 1. mai 2021)

Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4 387,50 254 417
Stillinger med krav om fagbrev 4 387,50 280 157
Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4 387,50 266 039
Stillinger med krav om fagbrev 4 387,50 292 267
Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4 387,50 283 180
Stillinger med krav om fagbrev 4 387,50 312 956