NHO - Blindeforbundet, barnevern, asylmottak, kino, mfl

Avtalen gjelder ansatte i blant annet Norges Blindeforbund, barnevernet, asylmottak og kinoer.

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen - men med forbundsvise tillpasningsavtaler.

Kort om resultatet:

  • Det generelle lønnstillegget blir på kr 1,30 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 2535 i året.
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • Matpengesatsene endres til hhv. kr. 86,50 og 82,50
  • LO har vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.
  • Tettet hull i dagens AFP-ordning, som betyr at flere blir omfattet av ordningen.
  • Fått på plass et slitertillegg.
  • Partene har avtalt mål og rammer for en ny og forbedret AFP. Dette arbeidet vil fortsette sammen med regjeringa.

Last ned: Tariffplakat privat sektor (PDF: 190.8 kB)

NHO 453

Avtalen omfatter 1200 medlemmer i blant annet Norges Blindeforbund, asylmottak (deriblant Hero), privat barnevern (deriblant Aleris og Aberia), Aurora kino i Tromsø, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon med flere.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2018 (gjelder ikke kinobetjening)

Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Under 18 år 2 535 213 623
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 535 292 110
Stillinger med krav om fagbrev 2 535 305 760
Stillinger med krav om 3 års høgskoleutdanning 2 535 339 885
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med videreutdanning 2 535 350 610

Kinobetjening: sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2018

Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 535 244 179
Stillinger med krav om fagbrev 2 535 269 919
Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 535 255 801
Stillinger med krav om fagbrev 2 535 282 029
Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 535 272 942
Stillinger med krav om fagbrev 2 535 302 718