Til hovedinnhold

NHO - Blindeforbundet, barnevern, asylmottak, kino, m.fl.

Avtalen (NHO 453) gjelder ansatte i blant annet behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet, en kino og noen barnehager. 

Hovedoppgjøret 2022

28.november ble det brudd i forhandlingene med NHO i årets hovedoppgjør i NHO 453. Partene møtes for mekling 31. januar og 1. februar 2023.

Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 2021 var et samordnet oppgjør. Det betyr at LO og NHO forhandlet alle avtaler felles - og dermed også resultatet for alle medlemmer omfattet av dem. 

Partene klarte ikke bli enige i ordinære forhandlinger. Etter mekling ble partene enige om et generelt tillegg på 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året.

Partene ble også enige om at lavlønnstillegg på ytterligere 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

I tillegg kommer resultatet av eventuelle lokale forhandlinger.

Ramme for oppgjøret er på 2,7 prosent.

Se flere detajer om LO/NHO-oppgjøret i Riksmeklerens møtebok

Hovedoppgjøret 2020

Medlemmene i avtaleområde NHO 453 ventet lenge på fjorårets lønnsoppgjør, altså hovedoppgjøret 2020. I januar 2021 satte tvungen lønnsnemnd en stopper for streik. Så seint som i august 2021 forelå endelig nemndas kjennelse.

Rikslønnsnemnda har avgjort hvordan lønnsoppgjøret blir for ansatte i private omsorgsbedrifter og barnehager i NHO 453. Fagforbundet fikk ikke gjennomslag for sine krav.

Fagforbundet fikk ikke gjennom krav om rettferdig lønn og likebehandling av ansatte. I stedet fikk de et oppgjør som følger frontfagets ramme.

Den nye avtalen gjøres gjeldende fra 17. desember 2020, en sen virkningsdato som er uheldig for lønnsutviklingen.

Bakgrunnen for konflikten var at overenskomsten ga et stort gap mellom lønna ansatte som er i NHO har, sammenligna med andre tariffområder. Bortsett fra sykepleierne som fikk et kraftig løft i 2019, lå mange ansatte godt under for eksempel ansatte i avtaleområdene med Spekter og KS når det gjelder minstelønnssatser.

 

NHO 453

Avtalen omfatter 1200 medlemmer i blant annet Norges Blindeforbund, asylmottak (deriblant Hero), privat barnevern (deriblant Aleris og Aberia), Aurora kino i Tromsø, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon med flere.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:

Bruddprotokoll, NHO 453, hovedoppgjøret 2022

NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale tillegg (gjeldende fra 1. april 2021) og garantert årslønn (gjeldende fra 1. mai 2021)

Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn 
Under 18 år 4387,50 223 861
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4387,50 302 348
Stillinger med krav om fagbrev 4387,50 315 998
Stillinger med krav om 3 års høgskoleutdanning 4387,50 350 123
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med videreutdanning 4387,50 360 848

Kinobetjening: sentrale tillegg (gjeldende fra 1. april 2021) og garantert årslønn (gjeldende fra 1. mai 2021)

Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4 387,50 254 417
Stillinger med krav om fagbrev 4 387,50 280 157
Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4 387,50 266 039
Stillinger med krav om fagbrev 4 387,50 292 267
Stilling Sentralt tillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4 387,50 283 180
Stillinger med krav om fagbrev 4 387,50 312 956
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?