NHO - Blindeforbundet, barnevern, asylmottak, kino, mfl

Avtalen gjelder ansatte i blant annet Norges Blindeforbund, barnevernet, asylmottak og kinoer.

Hovedoppgjøret 2020

Streik fra 9.1 2021

https://www.fagforbundet.no/nyheter/a/11984/streik-i-private-omsorgsbedrifter/

 

Mellomoppgjøret 2019

I mellomoppgjøret 2019 ble det forhandlet fram et tillegg på kr 2,50 pr time, dvs 4 875 kroner i året. 

I tillegg ble det forhandlet fram et lavlønnstillegg på 2 kroner pr time, tilsammen 8775 kroner i året, for alle på avtaler der gjennomsnittslønna ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

Rammen for oppgjøret er anslått til 3,2 prosent. For Fagforbundet omfatter resultatet om lag 4 000 medlemmer. 

NHO 453

Avtalen omfatter 1200 medlemmer i blant annet Norges Blindeforbund, asylmottak (deriblant Hero), privat barnevern (deriblant Aleris og Aberia), Aurora kino i Tromsø, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon med flere.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2019 (gjelder ikke kinobetjening)

Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Under 18 år 4 875 218 498
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4 875 296 985
Stillinger med krav om fagbrev 4 875 310 635
Stillinger med krav om 3 års høgskoleutdanning 4 875 344 760
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med videreutdanning 4 875 355 485

Kinobetjening: sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2019

Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4 875 249 054
Stillinger med krav om fagbrev 4 875 274 794
Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4 875 260 676
Stillinger med krav om fagbrev 4 875 286 904
Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 4 875 277 817
Stillinger med krav om fagbrev 4 875 307 593