NHO - Blindeforbundet, barnevern, asylmottak, kino, mfl

Avtalen gjelder ansatte i blant annet Norges Blindeforbund, barnevernet, asylmottak og kinoer.

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen - men med forbundsvise tillpasningsavtaler.

Kort om resultatet:

  • Det generelle lønnstillegget blir på kr 1,30 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 2535 i året.
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • Matpengesatsene endres til hhv. kr. 86,50 og 82,50
  • LO har vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.
  • Tettet hull i dagens AFP-ordning, som betyr at flere blir omfattet av ordningen.
  • Fått på plass et slitertillegg.
  • Partene har avtalt mål og rammer for en ny og forbedret AFP. Dette arbeidet vil fortsette sammen med regjeringa.

Last ned: Tariffplakat privat sektor (PDF: 190.8 kB)

NHO 453

Avtalen omfatter 1200 medlemmer i blant annet Norges Blindeforbund, asylmottak (deriblant Hero), privat barnevern (deriblant Aleris og Aberia), Aurora kino i Tromsø, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon med flere.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2018 (gjelder ikke kinobetjening)

Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Under 18 år 2 535 213 623
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 535 292 110
Stillinger med krav om fagbrev 2 535 305 760
Stillinger med krav om 3 års høgskoleutdanning 2 535 339 885
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med videreutdanning 2 535 350 610

Kinobetjening: sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2018

Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 535 244 179
Stillinger med krav om fagbrev 2 535 269 919
Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 535 255 801
Stillinger med krav om fagbrev 2 535 282 029
Stilling Tillegg 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 535 272 942
Stillinger med krav om fagbrev 2 535 302 718