Til hovedinnhold

Lønnsoppgjoret for NHO-barnehager i gang

ForhandlingsdelegasjonenstårutenforNæringslivetshus

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon for NHO-barnehagene f.v: Kristin Helene Adams, Stian Bryde-Erichsen, forhandlingsleder Anne Green-Nilsen, Steinar Fuglevaag, Lodve Beite, Magnus Langstrand. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Lønnsoppgjøret for medlemmer i NHO-barnehager er i gang. Fagforbundet forhandler med NHO Geneo for å sikre medlemmene lønns- og arbeidsvilkår på linje med barnehagesektoren forøvrig.

24.06.2024
Sist oppdatert: 24.06.2024

Kravene fra arbeidstakersida ble overlevert fredag 21. juni og det er i utgangspunktet satt av to dager til forhandlinger, 24.-25. juni.

– Vi ønsker å sikre våre medlemmer en reallønnsøkning på linje med resultatet i kommunale og andre private barnehager og komme fram til tiltak som vil bedre kvaliteten i barnehagesektoren, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. I tillegg til lønn, som alltid vil være et sentralt element i oppgjørene, forhandles det også om andre elementer som for eksempel arbeidstid, sosiale bestemmelser, pensjon og stillingskrav.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?