Til hovedinnhold

NHO - Bussbransjen

Avtalen (NHO 501) gjelder yrkesgrupper som sjåfører, kontrollører, teknikere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere og renholdere.

Mellomoppgjøret 2023

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner 
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg. 

i tillegg skal bussbransjeavtalen ha et ytterligere tillegg til på kroner 1,00 - totalt 8,50 per time.

Les mer på lo.no

Hovedoppgjøret 2022

Det gis et generelt tillegg for alle på 4 kroner, gjeldende fra 1. april 2022.

Det gis et normallønnstillegg på 4,50 kroner, gjeldende fra 1. juli 2022.

Fagbrevstillegget økes med 3 kroner, gjeldende fra 1. april 2022. 

Det er også satt av 4,50 kroner i tillegg til det generelle tillegg som kommer i mellomoppgjøret neste år, gjeldene fra 1. april 2023. Gjennomsnittlig lønnsøkning i år blir på 21.500 kroner.

Nye minstelønnssatser heves med:

  • Renholdere 15 kroner, pluss 3 kroner for fagbrev
  • Mekanikere og hjelpearbeidere 7 kroner, pluss 3 kroner for fagbrev
  • Turbil 20 kroner, pluss 3 kroner for fagbrev

Øvrige bestemmelser

  • Ved forsinkelser, slår overtida inn etter fire minutter. Tidligere måtte forsinkelsen være på mer enn i ti minutter for at det kunne regnes som overtid. Virkningsdato 1. oktober 2022.
  • Partene har blitt enige om hva som skal være med i en sikkerhetssjekk. Sikkerhetssjekken skal være en del av den ordinære arbeidstida.

Enighetsprotokoll

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon har forhandlet sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund (NJF), og Yrkestrafikkforbundet (YTF). Forhandlingsmotpart er NHO Transport og Spekter/Vy.

Resultat uravstemning bussbransjeavtalene og funksjonæravtalen for Fagforbundets medlemmer:

Bussbransjeavtalen Spekter: Ja 50,54 prosent. Nei 48,01 prosent.

Bussbransjeavtalen NHO: Ja 50,00 prosent. Nei 48,32 prosent.

Funksjonæravtalen: Ja 64,71 prosent. Nei 29,41 prosent.Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret var et samordnet oppgjør. Det betyr at LO og NHO forhandlet alle avtaler felles - og dermed også resultatet for alle medlemmer omfattet av dem. 

Partene klarte ikke bli enige i ordinære forhandlinger. Etter mekling ble partene enige om et generelt tillegg på 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året.

Partene ble også enige om at lavlønnstillegg på ytterligere 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

I hovedoippgjøret ble det avtalt et generelt tillegg på kr 2,50 per 1.4.2021 i tillegg til resultatet i mellomoppgjøret

I tillegg kommer resultatet av eventuelle lokale forhandlinger.

Ramme for oppgjøret er på 2,7 prosent.

NHO 501

Det er Transportarbeiderforbundet og NHO transport som har avtalen.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Bussbransjeavtalen

Protokoller:

Protokoll , 2022
Møtebok, 2022

NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?