NHO - Bussbransjen

Avtalen (NHO 501) gjelder yrkesgrupper som sjåfører, kontrollører, teknikere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere og renholdere.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon har forhandlet sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund (NJF), og Yrkestrafikkforbundet (YTF). Forhandlingsmotpart er NHO Transport og Spekter/Vy.

Økonomi
Alle sikres en lønnsvekst på 9 kroner. Dette fordeles med 5,50 kroner i generelle tillegg og 1 krone i fagbrevtillegg i 2020, samt en opptrapping med 2,50 kroner i 2021.

I tillegg kommer det generelle tillegget i mellomoppgjøret i 2021. Årslønnsveksten blir da nærmere 20 000 kroner for den enkelte sjåfør.

Arbeidstidsordninger
I tillegg skal det jobbes videre med arbeidstidsordninger og sikkerhetstiltak gjennom et partssammensatt arbeid.

NHO 501

Det er Transportarbeiderforbundet og NHO transport som har avtalen.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.