NHO - Helse og omsorg

Avtalen (NHO 481) gjelder ansatte innenfor privat helse og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 2021 var et samordnet oppgjør. Det betyr at LO og NHO forhandlet alle avtaler felles - og dermed også resultatet for alle medlemmer omfattet av dem. 

Partene klarte ikke bli enige i ordinære forhandlinger. Etter mekling ble partene enige om et generelt tillegg på 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året.

Partene ble også enige om at lavlønnstillegg på ytterligere 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

I tillegg kommer resultatet av eventuelle lokale forhandlinger.

Ramme for oppgjøret er på 2,7 prosent.

Se flere detajer om LO/NHO-oppgjøret i Riksmeklerens møtebok

Hovedoppgjøret 2020

Historisk heving av minstelønnssatsene

Ansiennitetsstigen er utvidet med et nytt trinn for 10 års ansiennitet og alle yrkesgrupper er sikret et lønnsnivå på linje med offentlig sektor på dette trinnet. Dette innebærer en historisk heving av minstelønnssatsene som er løftet med opptil 80 000 kroner.

Riksmeklerens møtebok

NHO 481

Pleie- og omsorgsoverenskomsten blir forhandlet med NHO service og handel. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-04-2021 - 30-04-2022

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:
Møtebok
Protokoll Helse- og omsorgsoverenskomsten 2021

Vedlegg:
Omslag for overenskomst nr 481
Overenskomst nr 481


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2021

Stilling Tillegg Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning  4 387 304 388
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende  4 387 349 388
Stilling med krav om utdanning
som vernepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og
sykepleier
 4 387 416 388
Stilling som over, med krav om relevant
videreutdanning 
 4 387 456 388
Stilling med krav om relevant master  4 387 486 388
Stilling Tillegg Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 4 387 309 388
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 4 387 354 388
Stilling med krav om utdanning
som vernepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og
sykepleier
4 387 426 388
Stilling som over, med krav om relevant
videreutdanning 
4 387 466 388
Stilling med krav om relevant master 4 387 496 388

 

Stilling Tillegg Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 4 387 314 388
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 4 387 359 388
Stilling med krav om utdanning
som vernepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og
sykepleier
4 387 436 388
Stilling som over, med krav om relevant
videreutdanning 
4 387 476 388
Stilling med krav om relevant master 4 387 506 388

 

Stilling Tillegg Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 4 387 319 388
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 4 387 364 388
Stilling med krav om utdanning
som vernepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og
sykepleier
4 387 446 388
Stilling som over, med krav om relevant
videreutdanning 
4 387 466 388
Stilling med krav om relevant master 4 387 496 388

 

Stilling Tillegg Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 4 387 373 388
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 4 387 422 000
Stilling med krav om utdanning
som vernepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og
sykepleier
4 387 506 388
Stilling som over, med krav om relevant
videreutdanning 
4 387 526 388
Stilling med krav om relevant master 4 387 556 388