Til hovedinnhold

NHO - Helse og omsorg

Avtalen (NHO 481) gjelder ansatte innenfor privat helse og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

Mellomoppgjøret 2023

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.  

Det skal også gjennomføres lokale lønnsforhandlinger.

Her finner du protokollen.

Les mer på lo.no

Hovedoppgjøret 2022

NHO og Fagforbundet har, etter mekling, blitt enige om en anbefalt løsning i oppgjøret for private helse- og omsorgsvirksomheter.

Partene ble enige om et solid minstelønnsløft på opptil 36 612 kroner med virkning fra 1. mai.

Den garanterte minstelønna inkluderer et generelt tillegg på 4 kroner per time. En utvidelse av ansiennitetsstigen gir nå også lønnsopprykk ved 8 og 16 års ansiennitet.

Helgetillegget øker med 3 kroner fra 1. november. Fra 1. april 2023 betales minst 20 prosent av timelønna, men ikke mindre en 57 kroner. Prosentsatsen økes ytterligere til 22 prosent fra 1. januar 2024.

Partene ble i tillegg enige om et betydelig løft for nattarbeid. Satsen mellom 21.00 og 06.00 heves til 25 prosent av ordinær timelønn, men ikke mindre enn 65 kroner timen.

NHO forpliktet seg til reelle lokale forhandlinger. 

Fagforbundet har til sammen 837 medlemmer omfattet av helse- og omsorgsoverenskomsten. 

Resultatet i tariffoppgjøret gikk til uravstemning blant medlemmene.

Minstelønnssatser gjeldende fra 21. april 2023

Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 334 625
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 384 625
Stilling med krav om utdanning som vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog og sykepleier 454 625
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  495 025
Stilling med krav om relevant master 525 025

 

Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 339 625
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 389 625
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 460 025
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  500 025
Stilling med krav om relevant master 530 025

 

Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 348 825
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 403 625
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 473 625
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  514 625
Stilling med krav om relevant master 540 025

 

Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 351 825
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 407 825
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 484 025
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  520 025
Stilling med krav om relevant master 550 025

 

Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 359 925
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 415 225
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 494 025
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  530 025
Stilling med krav om relevant master 560 025

 

Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 406 225
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 463 025
Stilling med krav om utdanning som vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 544 625
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  567 625
Stilling med krav om relevant master 601 025

 

Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 424 625
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 467 625
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 552 625
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  580 625
Stilling med krav om relevant master 624 625

 

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

NHO 481

Helse- og omsorgsoverenskomsten (tidl. pleie og omsorg) blir forhandlet med NHO service og handel. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?