Lønnsoppgjør for privat helse og omsorg | Fagforbundet | NHO 481

NHO - Helse og omsorg

Avtalen (NHO 481) gjelder ansatte innenfor privat helse og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og NHO handel og service ble ikke enige i forhandlingene om helse- og omsorgsoverenskomsten.

Fagforbundet krever at medlemmene på pleie- og omsorgsoverenskomsten skal ha et lønnsnivået på linje med sammenlignbare områder. Det er viktig for oss at minstelønnssatsene er på et rettferdig nivå og at lønnsutviklingen holder følge med sammenlignbare områder.

NHO er ikke villig til å gå inn på likeverdige lønnsvilkår.  

Dermed var brudd uunngåelig.

Avtalen går nå til mekling. Meklingsdato er ikke fastsatt.

NHO 481

Helse- og omsorgsoverenskomsten (tidl. pleie og omsorg) blir forhandlet med NHO service og handel. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:
Bruddprotokoll, NHO helse- og omsorgsoverenskomsten, hovedoppgjøret 2022


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2021

Stilling Tillegg Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning  4 387 304 388
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende  4 387 349 388
Stilling med krav om utdanning
som vernepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og
sykepleier
 4 387 416 388
Stilling som over, med krav om relevant
videreutdanning 
 4 387 456 388
Stilling med krav om relevant master  4 387 486 388
Stilling Tillegg Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 4 387 309 388
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 4 387 354 388
Stilling med krav om utdanning
som vernepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og
sykepleier
4 387 426 388
Stilling som over, med krav om relevant
videreutdanning 
4 387 466 388
Stilling med krav om relevant master 4 387 496 388

 

Stilling Tillegg Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 4 387 314 388
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 4 387 359 388
Stilling med krav om utdanning
som vernepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og
sykepleier
4 387 436 388
Stilling som over, med krav om relevant
videreutdanning 
4 387 476 388
Stilling med krav om relevant master 4 387 506 388

 

Stilling Tillegg Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 4 387 319 388
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 4 387 364 388
Stilling med krav om utdanning
som vernepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og
sykepleier
4 387 446 388
Stilling som over, med krav om relevant
videreutdanning 
4 387 466 388
Stilling med krav om relevant master 4 387 496 388

 

Stilling Tillegg Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 4 387 373 388
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 4 387 422 000
Stilling med krav om utdanning
som vernepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og
sykepleier
4 387 506 388
Stilling som over, med krav om relevant
videreutdanning 
4 387 526 388
Stilling med krav om relevant master 4 387 556 388

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?