Til hovedinnhold

NHO - Helse og omsorg

Avtalen (NHO 481) gjelder ansatte innenfor privat helse og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2022

NHO og Fagforbundet har, etter mekling, blitt enige om en anbefalt løsning i oppgjøret for private helse- og omsorgsvirksomheter.

Partene ble enige om et solid minstelønnsløft på opptil 36 612 kroner med virkning fra 1. mai.

Den garanterte minstelønna inkluderer et generelt tillegg på 4 kroner per time. En utvidelse av ansiennitetsstigen gir nå også lønnsopprykk ved 8 og 16 års ansiennitet.

Helgetillegget øker med 3 kroner fra 1. november. Fra 1. april 2023 betales minst 20 prosent av timelønna, men ikke mindre en 57 kroner. Prosentsatsen økes ytterligere til 22 prosent fra 1. januar 2024.

Partene er i tillegg enige om et betydelig løft for nattarbeid. Satsen mellom 21.00 og 06.00 heves til 25 prosent av ordinær timelønn, men ikke mindre enn 65 kroner timen.

Nå gjenstår det lokale forhandlinger. NHO har forpliktet seg til reelle lokale forhandlinger. 

Fagforbundet har til sammen 837 medlemmer omfattet av helse- og omsorgsoverenskomsten. 

Resultatet i tariffoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene.

Minstelønnssatser gjeldende fra 1. mai 2022

Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 320 000
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 370 000
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 440 000
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  480 400
Stilling med krav om relevant master 510 400
Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 325 000
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 375 000
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 445 400
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  485 400
Stilling med krav om relevant master 515 400
Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 334 200
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 389 000
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 459 000
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  500 000
Stilling med krav om relevant master 525 400
Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 337 200
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 393 200
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 469 400
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  505 400
Stilling med krav om relevant master 535 400
Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 345 300
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 400 600
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 479 400
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  515 400
Stilling med krav om relevant master 545 400
Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 391 600
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 448 400
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 530 000
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  553 000
Stilling med krav om relevant master 586 400
Stilling Garantert årslønn
Stilling uten særskilt krav til utdanning 410 000
Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende 453 000
Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier 538 000
Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning  566 000
Stilling med krav om relevant master 610 000

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

NHO 481

Helse- og omsorgsoverenskomsten (tidl. pleie og omsorg) blir forhandlet med NHO service og handel. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?