Til hovedinnhold

NHO - BPA

NHO Geneo og Fagforbundet skrev 30. september 2022 under  en splitter ny avtale for brukerstyrte personlige assistenter (BPA).

BPA overenskomsten er en minstelønnsavtale der NHO Geneo og Fagforbundet anbefaler at det lokalt utarbeides egne minstelønnssatser som gir bedre uttelling. Dette kan gjøres i de årlige lokale forhandlingene med for eksempel  lønnsansiennistesbestemmelser som gir uttelling for erfaring med mer. Dette bør så  legges inn i lokale særavtaler som BPA-overenskomsten åpner opp for.

Hovedoppgjør 2024

Det ble brudd i lønnsforhandlingene ble natt til lørdag 15. juni. Lønnsoppgjøret vil nå gå til mekling.

Avtale for brukerstyrte personlige assistenter i NHO-området

Fra 23. april 2023 er minstelønnssatsene på kr 191,88 for medlemmer som jobber 37,5 timers uke og kr 202,69 for medlemmer som jobber gjennomsnittlig 35,5 timers uke.

Fra 01. januar 2023 er lørdags- og søndagstillegg minst kr 57,-. fra samme tidspunkt er kvelds- og nattillegg for de som jobber i turnusordning minst kr 60,-.

Vi håper alle virksomhetene blir med på det organiserte arbeidsliv og at BPA-overenskomsten gjøres gjeldende for alle BPA virksomheter i NHO området.

Minstelønnssatser

Arbeidstid Timelønn
37,5 timers uke 191,88
35,5 timers uke 202,69

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

NHO 595

BPA-overenskomsten blir forhandlet med NHO Geneo. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Bli en del av det ordna arbeidslivet med tariffavtale!

Det er altfor få som har tariffavtale i BPA-bransjen. Fagforbundet er opptatt av at brukerstyrte personlige assistenter skal ha ordna arbeidsforhold. Det kan være spesielt utfordrende for denne gruppa siden de jobber mye alene og i en veldig tett relasjon. Derfor er det viktig med klare avtaler og rammer.

Ønsker du tariffavtale? Ta kontakt med Fagforbundets rådgiver Arne Løseth.

Disse virksomhetene har tariffavtale for BPA:

Alle ansatte med kommune som arbeidsgiver – Hovedtariffavtalen (KS)
Alle ansatte med Oslo kommune som arbeidsgiver – tariffavtale Dok 025

NHO – BPA overenskomsten avt 595:
AssisterMeg AS avd Stavanger
Ecura Hjemmetjenester og BPA, avd Region Stor-Oslo
Human Care AS, avd BPA
BPA Nord AS avd. Alta
BPA Nord AS avd. Harstad
BPA Nord AS, Avd Kautokeino
BPA Nord AS avd. Kvæfjord
Melius Assistanse AS
Stendi Assistanse AS Region Øst
Stendi Assistanse AS Region Midt
Stendi Assistanse AS Region Vest BPA
Stendi Assistanse AS Region Nord

Virke – Landsoverenskomsten for BPA:
Care Avlastning AS
Jag Assistanse AS
Medvind Assistanse AS, avd Øst
Medvind Assistanse AS, avd Trøndelag
Medvind Assistanse AS, avd Troms og Finnmark
Medvind Assistanse AS, avd sørvest
Medvind Assistanse AS, avd Møre og Romsdal
Medvind Assistanse AS, avd Vestland
Privatomsorgen AS
Prima Assistanse AS, avd Agder
Prima Assistanse AS, avd Grenland
Prima Assistanse AS, avd Innlandet
Prima Assistanse AS, avd Midt-Norge
Prima Assistanse AS, avd Møre og Romsdal
Prima Assistanse AS, avd Oslo
Prima Assistanse AS, avd Romerike
Prima Assistanse AS, avd Vestland
Rogaland Omsorg AS
Uloba – Independent Living Norge SA
Brageva as, avd. Trondheim
Mio BPA as, avd. BPA

Spekter
Unicare Bo og Omsorg AS

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?