NHO - Frisører

Faforbundet er part i to avtaler for frisører, denne med NHO (NHO 116) og en med Virke. Avtalene omfatter om lag 2 500 medlemmer som er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening

Mellomoppgjøret 2021

Resultatet i årets oppgjør gir et generelt tillegg på 2,25 kr per time. Det vil si at alle minstelønnssatsene for frisører økes tilsvarende. Satsene for lærlinger justeres også ut i fra ny minstesats for frisører 0-2 års ansiennitet.

Den generelle økningen på 2,25 kr per time skal også sikres for frisører som enkelte måneder, eller hver måned oppnår lønn over nye minstelønnsnivåer. Det vil si at også de frisører som oppnår provisjon skal sikres en tilsvarende lønnsøkning. Økningen kan gis som et rent kronetillegg, eller ved endring av priser eller justering av provisjonssatser slik at man sikres en lønnsøkning på minst 2,25 kr per time.

NHO 116

Tariffavtale for frisører, inngått mellom NHO og Fagforbundet. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale tillegg og minstelønnssatser fra 1. april 2021

Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører uten svennebrev

152,25 kr

Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 165,25 kr
Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 171,25 kr
Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 180,25 kr
Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 193,25 kr

Lønnssatser for hjelpearbeidere og lærlinger fra 1. april 2021

Stillingsbetegnelse Lønn
Hjelpearbeider under 18 år 95,91 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 1. år 106,57 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 2. år 121,80 kr per time
Hjelpearbeider 3. år og videre 152,25 kr per time
Utdanningsløp 1 Lønn
1. år Skole
2.år Skole
3. år 57,84 kr per time
4. år 107,41 kr per time
Utdanningsløp 2 Lønn
1. år 66,10 kr per time
2.år 74,36 kr per time
3. år 82,62 kr per time
4. år 107,41 kr per time
Utdanningsløp 3 Lønn
1. år 57,84 kr per time
2.år 66,10 kr per time
3. år 74,36 kr per time
4. år 90,89 kr per time
Praksiskandidat Lønn
1. år 82,62 kr per time
2.år 99,15 kr per time
3. år 107,42 kr per time
4. år 115,67 kr per time
5. år  132,20 kr per time