Til hovedinnhold

NHO - Frisører

Fagforbundet er part i to avtaler for frisører, denne med NHO (NHO 116) og en med Virke. Avtalene omfatter om lag 2 500 medlemmer som er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening

Hovedoppgjøret 2024

Tirsdag 4. juni ble Fagforbundet og NHO Service og Handel enige hos Riksmekleren om hovedoppgjøret 2024, etter en lang meklingsnatt. NB! Vi gjør oppmerksomme på at endringene ikke vil få effekt før etter fristen for uravstemning, 25. juni. Det er først etter at medlemmer har stemt over resultatet at arbeidsgiverne vil justere og etterbetale i henhold til de nye satsene, fra 1. april 2024. Vi gjør også oppmerksommen på at det kan komme enkelte små endringer i satsene for hjelpearbeidere og lærlinger i tabellene, da disse må regnes over og avstemmes med NHO sine utregninger.

Resultatet gir alle Fagforbundets medlemmer et generelt tillegg på 7 kr med virkning fra 01.04.2024.

I tillegg er minstelønnssatsene økt:

Følgende minstelønnssatser gjelder fra 01.04.2024:

Frisøransatt uten svennebrev:                                                                    kr 174,50

Frisør med norsk svennebrev eller EU-sertifikat: 

Mellom 0 og 2 års ansiennitet i faget:                                                   kr 193,50

Mellom 2 og 5 års ansiennitet i faget:                                                   kr 203,50

Mellom 5 og 10 års ansiennitet i faget                                                  kr 214,50

Mer enn 10 års ansiennitet i faget:                                                          kr 231,50

Tillegg for ubekvem arbeidstid

Det er tydeliggjort i tariffavtalen at ubekvemstillegg skal betales i tillegg til annen lønn. Tilleggene for ubekvem arbeidstid skal reguleres med konsumprisindeksen, ved oppgjøret 2024 endres satsene til: kr 45 per time for faglærte og ufaglærte frisører og kr 36 per time for hjelpearbeidere og lærlinger. For hovedoppgjøret i 2024 gjelder satsene fra 01.04.24. 

Lokale forhandlinger og uravstemming

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger innen 1.10. hvert år.

Det anbefalte resultatet går nå til uravstemning blant medlemmene som er omfattet av avtalen.

Les mer om resultatet i Riksmeklerens møtebok (pdf)

Her kan du laste ned tariffplakat (PDF)

Mellomoppgjøret 2023

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner 
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg. 

Les mer på lo.no

NHO 116

Tariffavtale for frisører, inngått mellom NHO og Fagforbundet. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:

Bruddprotokoll, hovedoppgjøret, 2024
Riksmeklerens møtebok, 2024

NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale tillegg og minstelønnssatser fra 21. april 2023

Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisøreransatt uten svennebrev

174,50 kr

Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 193,50 kr
Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 203,50 kr
Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 214,50 kr
Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 231,50 kr

Lønnssatser for hjelpearbeidere og lærlinger fra 21. april 2023

Stillingsbetegnelse Lønn
Hjelpearbeider under 18 år 109,93 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 1. år 122,15 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 2. år 139,60 per time
Hjelpearbeider 3. år og videre 174,50 kr per time
Utdanningsløp 1 Lønn
1. år Skole
2.år Skole
3. år 67,72 kr per time
4. år 125,77 kr per time
Utdanningsløp 2 Lønn
1. år 77,40 kr per time
2.år 87,07 kr per time
3. år 96,75 kr per time
4. år 125,77 kr per time
Utdanningsløp 3 Lønn
1. år 61,07 kr per time
2.år 69,80 kr per time
3. år 78,52 kr per time
4. år 95,97 kr per time
Praksiskandidat Lønn
1. år 96,75 kr per time
2.år 116,10 kr per time
3. år 125,77 kr per time
4. år 135,45 kr per time
5. år  154,80 kr per time
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?