NHO - Frisører

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen - med forbundsvise tilpasningsforhandlinger for noen tariffområder, blant andre frisøroverenskomsten.

Kort om resultatet:

  • Det generelle lønnstillegget for frisøransatte blir på kr 1,30 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 2535 i året.
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • LO har vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.
  • Tettet hull i dagens AFP-ordning, som betyr at flere blir omfattet av ordningen.
  • Fått på plass et slitertillegg.
  • Partene har avtalt mål og rammer for en ny og forbedret AFP. Dette arbeidet vil fortsette sammen med regjeringa.

Last ned: Tariffplakat privat sektor (PDF: 190.8 kB)

Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2018

Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2018 Garantert timelønn fra 1. april 2018
Frisøransatt uten svennebrev 1,30 kr 141,30 kr
Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat 1,30 kr 152,30 kr
Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2018 Garantert timelønn fra 1. april 2018
Frisøransatt uten svennebrev 1,30 kr 141,30 kr
Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat 1,30 kr 157,30 kr
Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2018 Garantert timelønn fra 1. april 2018
Frisøransatt uten svennebrev 1,30 kr 141,30 kr
Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat 1,30 kr 162,30 kr
Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2018 Garantert timelønn fra 1. april 2018
Frisøransatt uten svennebrev 1,30 kr 141,30 kr
Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat 1,30 kr 175,30 kr
NHO 116

Tariffavtale for frisører, inngått mellom NHO og Fagforbundet.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018