NHO - Frisører

Mellomoppgjøret 2019

I mellomoppgjøret 2019 ble det forhandlet fram et tillegg på kr 2,50 pr time, dvs 4 875 kroner i året. 

Rammen for oppgjøret er anslått til 3,2 prosent. For Fagforbundet omfatter resultatet om lag 4 000 medlemmer. 

Sentrale tillegg og garantert timelønn etter ansiennitet fra 1. april 2019

Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2019 Garantert timelønn fra 1. april 2019
Frisøransatt uten svennebrev 2,50 kr 143,80 kr
Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat 2,50 kr 154,80 kr
Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2019 Garantert timelønn fra 1. april 2019
Frisøransatt uten svennebrev 2,50 kr 143,80 kr
Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat 2,50 kr 159,80 kr
Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2019 Garantert timelønn fra 1. april 2019
Frisøransatt uten svennebrev 2,50 kr 143,80 kr
Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat 2,50 kr 166,80 kr
Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2019 Garantert timelønn fra 1. april 2019
Frisøransatt uten svennebrev 2,50 kr 143,80 kr
Frisøransatt med norsk svennebrev eller EU-sertifikat 2,50 kr 177,80 kr

NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018