Til hovedinnhold

NHO - Frisører

Fagforbundet er part i to avtaler for frisører, denne med NHO (NHO 116) og en med Virke. Avtalene omfatter om lag 2 500 medlemmer som er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening

Mellomoppgjøret 2023

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner 
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg. 

Les mer på lo.no

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og NHO service og handel ble etter mekling enige i årets hovedoppgjør. 

Resultatet ble et generelt tillegg på fire kroner timen for alle ansatte. Ubekvemstillegget blir økt fra 37,- til 40,- kroner timen. For lærlinger og hjelpearbeidere øker tillegget til 32 kroner timen.

Det er også enighet om økning av minstelønnsatsene (se tabell lenger nede på siden).

Partene ble også enige om å presisere at ansatte ikke skal gå ned i lønn når tariffavtaler blir etablert, og utvida retten til velferdspermisjon.

Partene er enige om å nedsette et utvalg som i tariffperioden utreder forskjellige lønnsmodeller i frisørbransjen, herunder høyere fastlønn og kollektiv provisjon.

Partene er enige om at det nedsettes en arbeidsgruppe som i fellesskap skal utarbeide en veileder om gjennomføring av lokale forhandlinger innen 15. september i år.

NHO 116

Tariffavtale for frisører, inngått mellom NHO og Fagforbundet. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale tillegg og minstelønnssatser fra 21. april 2023

Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisøreransatt uten svennebrev

165,50 kr

Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 182,50 kr
Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 188,50 kr
Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 198,50 kr
Stillingsbetegnelse Minstelønn
Frisører med svennebrev 215,50 kr

Lønnssatser for hjelpearbeidere og lærlinger fra 21. april 2023

Stillingsbetegnelse Lønn
Hjelpearbeider under 18 år 104,27 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 1. år 115,85 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 2. år 132,40 per time
Hjelpearbeider 3. år og videre 165,50 kr per time
Utdanningsløp 1 Lønn
1. år Skole
2.år Skole
3. år 63,88 kr per time
4. år 118,63 kr per time
Utdanningsløp 2 Lønn
1. år 73 kr per time
2.år 82,13 kr per time
3. år 91,25 kr per time
4. år 118,63 kr per time
Utdanningsløp 3 Lønn
1. år 57,93 kr per time
2.år 66,20 kr per time
3. år 74,48 kr per time
4. år 91,03 kr per time
Praksiskandidat Lønn
1. år 91,25 kr per time
2.år 109,50 kr per time
3. år 118,63 kr per time
4. år 127,75 kr per time
5. år  146 kr per time
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?