Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt.

NHO - Frisører

Avtalene med NHO og Virke omfatter om lag 2 500 medlemmer som er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening

Mellomoppgjøret 2021

Resultatet i årets oppgjør gir et generelt tillegg på 2,25 kr per time. Det vil si at alle minstelønnssatsene for frisører økes tilsvarende. Satsene for lærlinger justeres også ut i fra ny minstesats for frisører 0-2 års ansiennitet.

Den generelle økningen på 2,25 kr per time skal også sikres for frisører som enkelte måneder, eller hver måned oppnår lønn over nye minstelønnsnivåer. Det vil si at også de frisører som oppnår provisjon skal sikres en tilsvarende lønnsøkning. Økningen kan gis som et rent kronetillegg, eller ved endring av priser eller justering av provisjonssatser slik at man sikres en lønnsøkning på minst 2,25 kr per time.

NHO 116

Tariffavtale for frisører, inngått mellom NHO og Fagforbundet.


Virke 006

Fagforbundet organiserer rundt 400 frisører på denne avtalen, hovedsakelig ansatte i frisørkjedene Cutters og Raise. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening.


Sentrale tillegg og minstelønn fra 1. april 2020

StillingsbetegnelseØkning (inkl. generelt tillegg)Minstelønn
Frisører uten svennebrev6,20 kr150 kr
StillingsbetegnelseØkning (inkl. generelt tillegg)Minstelønn
Frisører med svennebrev8,20 kr163 kr
StillingsbetegnelseØkning (inkl. generelt tillegg)Minstelønn
Frisører med svennebrev9,20 kr169 kr
StillingsbetegnelseØkning (inkl. generelt tillegg)Minstelønn
Frisører med svennebrev11,20 kr178 kr
StillingsbetegnelseØkning (inkl. generelt tillegg)Minstelønn
Frisører med svennebrev 13,20 kr191 kr

Lønnssatser for og lærlinger fra 1. april 2021

Stillingsbetegnelse Lønn
Hjelpearbeider under 18 år 96 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 1. år 106,50 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 2. år 122 kr per time
Hjelpearbeider 3. år og videre 152,25 kr per time
Utdanningsløp 1 Lønn
1. år Skole
2.år Skole
3. år 57,85 kr per time
4. år 107,40 kr per time
Utdanningsløp 2 Lønn
1. år 66,10 kr per time
2.år 74,35 kr per time
3. år 82,60 kr per time
4. år 107,40 kr per time
Utdanningsløp 3 Lønn
1. år 53,30 kr per time
2.år 60,90 kr per time
3. år 68,50 kr per time
4. år 83,75 kr per time
Praksiskandidat Lønn
1. år 82,60 kr per time
2.år 99,15 kr per time
3. år 107,40 kr per time
4. år 115,70 kr per time
5. år  132,20 kr per time