Frisører

Avtalen omfatter om lag 2 500 medlemmer som er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening

Hovedoppgjøret 2020

Resultatet i årets oppgjør gir et generelt tillegg på 0,50 kr per time som er inkludert i de nye minstelønnssatsene.

Sentrale tillegg og minstelønn fra 1. april 2020

Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører uten svennebrev 6,20 kr 150 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 8,20 kr 163 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 9,20 kr 169 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 11,20 kr 178 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 13,20 kr 191 kr
NHO 116

Tariffavtale for frisører, inngått mellom NHO og Fagforbundet.


Virke 006

Fagforbundet organiserer rundt 400 frisører, hovedsakelig ansatte i frisørkjedene Cutters og Raise. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening.