NHO - Frisører

Avtalen omfatter om lag 2 500 medlemmer som er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening

Hovedoppgjøret 2020

Resultatet i årets oppgjør gir et generelt tillegg på 0,50 kr per time som er inkludert i de nye minstelønnssatsene.

Sentrale tillegg og minstelønn fra 1. april 2020

Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2020 Minstelønn fra 1. april 2020
Frisører uten svennebrev 6,20 kr 150 kr
Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2020 Minstelønn fra 1. april 2020
Frisører med svennebrev 8,20 kr 163 kr
Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2020 Minstelønn fra 1. april 2020
Frisører med svennebrev 9,20 kr 169 kr
Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2020 Minstelønn fra 1. april 2020
Frisører med svennebrev 11,20 kr 178 kr
Stillingsbetegnelse Tillegg 1. april 2020 Minstelønn fra 1. april 2020
Frisører med svennebrev 13,20 kr 191 kr
NHO 116

Tariffavtale for frisører, inngått mellom NHO og Fagforbundet.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Tariffavtale for frisører

Protokoller:
Protokoll NHO frisøroverenskomst hovedoppgjøret 2020


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018