NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

Avtalen gjelder ansatte ved dyreklinikker, som dyrepleiere, klinikkassistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere og renholdere.

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen - resultatet er derfor det samme for alle områder.

Avtalen skal nå til uravstemning blant medlemmene.

Kort om resultatet:

  • Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 1950 i året.
  • I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn som er kr 464 139 i året. (For Fagforbundets medlemmer gjelder dette dyrepleiere og klinikkassistenter.)
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • LO har vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.
  • Tettet hull i dagens AFP-ordning, som betyr at flere blir omfattet av ordningen.
  • Fått på plass et slitertillegg.
  • Partene har avtalt mål og rammer for en ny og forbedret AFP. Dette arbeidet vil fortsette sammen med regjeringa.

Last ned: Tariffplakat om resultat i hovedoppgjøret LO-NHO 2018 (PDF: 173.9 kB)

NHO 521

Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter (avtalen er ikke tilgjengelig elektronisk per 20. april 2018. Se protokollen).


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018


Sentrale tillegg etter ansiennitet per 1. april og garantert årslønn fra 1. april 2018

Stillingsgruppe Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825 272 494
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825 293 494
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825 314 494
Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825 282 994
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825 301 369
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825 322 369
Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825 290 869
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825 309 244
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825 330 244
Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825 298 744
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825 317 119
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825 338 119
Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825
Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825