NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

Avtalen (NHO 521) gjelder dyrepleiere og klinikkassistenter ansatt på dyreklinikker.

Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 2021 var et samordnet oppgjør. Det betyr at LO og NHO forhandlet alle avtaler felles - og dermed også resultatet for alle medlemmer omfattet av dem. 

Partene klarte ikke bli enige i ordinære forhandlinger. Etter mekling ble partene enige om et generelt tillegg på 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året.

Partene ble også enige om at lavlønnstillegg på ytterligere 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

I tillegg kommer resultatet av eventuelle lokale forhandlinger.

Ramme for oppgjøret er på 2,7 prosent.

Se flere detajer om LO/NHO-oppgjøret i Riksmeklerens møtebok

Hovedoppgjøret 2020

Det ble ikke streik i meklingen med NHO Mat og Drikke om avtale for dyrepleiere og klinikkassistenter. Resultat forelå natt til torsdag 21. januar.

Nivået totalt sett heves med 6,30 kroner for dem som i dag ligger på minstelønnssatsen. Det utgjør 12 285 kroner i året. Alle medlemmene i området er sikret 3 kroner, som innebærer en årslønnsøkning på 5 850 kroner.

Det gis et generelt tillegg på 3 kroner, gjeldende fra 1. oktober 2020. Det er én krone høyere enn forhandlingsresultatet før jul. Økning av minstelønn utover det generelle tillegget økes fra 30 øre før jul til 3,30 kroner, med samme virkningsdato.

Pr. 1.10.2020 skal ansatte med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn 371 938 kroner pr. år i 100 prosent stilling.

Unntaksåret 2020

Oppgjøret tas i sin helhet ut sentralt, lokale forhandlinger utgår. Det gjøres med andre ord et unntak for koronaåret 2020. I 2021 blir det gjennomført lokale forhandlinger i henhold til avtalen.

Les mer om oppgjøret

NHO 521

Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Minstelønn/ansiennitetstabell fra 1.10.2020

Stillingsgruppe
Ufaglært294 139
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå315 139
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier336 139
Ufaglært304 639
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå323 014
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier344 014
Ufaglært312 514
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå330 889
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier351 889
Ufaglært320 389
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå338 764
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier359 764
Ufaglært330 889
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå346 639
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier367 639
Ufaglært341 389
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå357 139
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier378 139