NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

Avtalen gjelder ansatte ved dyreklinikker, som dyrepleiere, klinikkassistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere og renholdere.

Mellomoppgjøret 2019

I mellomoppgjøret 2019 ble det forhandlet fram et tillegg på kr 2,50 pr time, dvs 4 875 kroner i året. 

I tillegg ble det forhandlet fram et lavlønnstillegg på 2 kroner pr time, tilsammen 8775 kroner i året, for alle på avtaler der gjennomsnittslønna ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

Rammen for oppgjøret er anslått til 3,2 prosent. For Fagforbundet omfatter resultatet om lag 4 000 medlemmer. 

NHO 521

Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter (avtalen er ikke tilgjengelig elektronisk per 20. april 2018. Se protokollen).


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018


Sentrale tillegg etter ansiennitet per 1. april og garantert årslønn fra 1. april 2019

Stillingsgruppe Tillegg per 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Ufaglært 8 775 281 854
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 8 775 302 854
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 8 775 323 854
Tillegg per 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Ufaglært 8 775 292 354
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 8 775 310 729
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 8 775 331 729
Tillegg per 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Ufaglært 8 775 300 229
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 8 775 318 604
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 8 775 339 604
Tillegg per 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Ufaglært 8 775 308 104
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 8 775 326 479
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 8 775 347 479
Tillegg per 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Ufaglært 8 775 318 604
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 8 775 334 354
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 8 775 355 354
Tillegg per 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Ufaglært 8 775 329 104
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 8 775 344 854
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 8 775 365 854