Til hovedinnhold

NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

Avtalen (NHO 521) gjelder dyrepleiere og klinikkassistenter ansatt på dyreklinikker.

Hovedoppgjøret 2022

Etter mekling ble Fagforbundet og NHO Mat og drikke enige om en løsning i oppgjøret for dyrepleiere og klinikkassistenter.

Oppgjøret gikk til mekling etter at Fagforbundets medlemmer stemte ned det opprinnelige resultatet i uravstemning.

Resultatet er bedre enn det medlemmene stemte nei til. Nå blir minstelønnssatsene hevet med mellom 19 000 og 35 000 kroner. Det er spesielt gledelig å ha fått på plass et nytt 10-års ansiennitetstrinn.

Alle ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner per time, tilsvarende 11 700 kroner i full stilling, med virkning fra 1. mai.

I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.

Det er også enighet om at arbeidsgiver skal dekke kostnader for vaksiner mot rabies og stivkrampe.

Partene skal samarbeide om å innhente mer lønnsstatistikk før neste hovedoppgjør, slik at grunnlaget for forhandlinger blir så bra som mulig.

Minstelønn/ansiennitetstabell gjeldende fra 1. mai 2022.

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 319 477
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 343 477
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 367 477
Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 329 977
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 351 352
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 375 352

 

 

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 337 852
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 359 227
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 383 227

 

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 345 727
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 367 102
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 391 102

 

 

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 356 227
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 374 977
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 398 977

 

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 366 727
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 385 477
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 409 477

 

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 376 727
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 395 477
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 419 477

 

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

NHO 521

Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:

Riksmeklerens møtebok, NHO dyrepleiere og klinikkassistenter, hovedoppgjøret 2022

Vedlegg:

Tariffinfo til oppheng på arbeidsplass

NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?