NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

Avtalen (NHO 521) gjelder dyrepleiere og klinikkassistenter ansatt på dyreklinikker.

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og NHO ble enige i forhandlingene som gjelder dyrepleiere og klinikkassistenter ansatt på dyreklinikk.

Det gis et generelt tillegg på 6 kr. pr time dvs. kr 11 700 til alle fra 1.mai 2022. Minstelønnssatsene justeres med kr 15 000. Fagforbundets medlemmer får dermed et lønnstillegg på mellom kr 11 700 og 15 000.

I tillegg kommer resultatet av lokale forhandlinger som skal gjennomføres innen utgangen av oktober.

Arbeidsgiver dekker utgifter til vaksine mot rabies og stivkrampe.

Les mer om oppgjøret  i protokollen.

Medlemmene stemte ned forhandlingsresultatet iuravstmeningen. Det betyr at partene møtes til mekling hos riksmeklingsmannen. Dato er ikke fastsatt. 

NHO 521

Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:
Protokoll, NHO dyrepleiere og klinikkassistenter, hovedoppgjøret 2022


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Minstelønn/ansiennitetstabell fra 1.10.2020

Stillingsgruppe
Ufaglært294 139
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå315 139
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier336 139
Ufaglært304 639
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå323 014
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier344 014
Ufaglært312 514
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå330 889
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier351 889
Ufaglært320 389
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå338 764
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier359 764
Ufaglært330 889
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå346 639
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier367 639
Ufaglært341 389
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå357 139
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier378 139
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?