NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

Avtalen gjelder ansatte ved dyreklinikker, som dyrepleiere, klinikkassistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere og renholdere.

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen - resultatet er derfor det samme for alle områder.

Avtalen skal nå til uravstemning blant medlemmene.

Kort om resultatet:

  • Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 1950 i året.
  • I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn som er kr 464 139 i året. (For Fagforbundets medlemmer gjelder dette dyrepleiere og klinikkassistenter.)
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • LO har vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.
  • Tettet hull i dagens AFP-ordning, som betyr at flere blir omfattet av ordningen.
  • Fått på plass et slitertillegg.
  • Partene har avtalt mål og rammer for en ny og forbedret AFP. Dette arbeidet vil fortsette sammen med regjeringa.

Last ned: Tariffplakat om resultat i hovedoppgjøret LO-NHO 2018 (PDF: 173.9 kB)

NHO 521

Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter (avtalen er ikke tilgjengelig elektronisk per 20. april 2018. Se protokollen).


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale tillegg etter ansiennitet per 1. april og garantert årslønn fra 1. april 2018

Stillingsgruppe Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825 272 494
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825 293 494
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825 314 494
Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825 282 994
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825 301 369
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825 322 369
Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825 290 869
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825 309 244
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825 330 244
Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825 298 744
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825 317 119
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825 338 119
Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825
Tillegg per 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Ufaglært 6 825
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 6 825
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 6 825