NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

Avtalen gjelder ansatte ved dyreklinikker, det er dyrepleiere og klinikkassistenter.

Hovedoppgjøret 2020

Det ble ikke streik i meklingen med NHO Mat og Drikke om avtale for dyrepleiere og klinikkassistenter. Resultat forelå natt til torsdag 21. januar.

Nivået totalt sett heves med 6,30 kroner for dem som i dag ligger på minstelønnssatsen. Det utgjør 12 285 kroner i året. Alle medlemmene i området er sikret 3 kroner, som innebærer en årslønnsøkning på 5 850 kroner.

Det gis et generelt tillegg på 3 kroner, gjeldende fra 1. oktober 2020. Det er én krone høyere enn forhandlingsresultatet før jul. Økning av minstelønn utover det generelle tillegget økes fra 30 øre før jul til 3,30 kroner, med samme virkningsdato.

Pr. 1.10.2020 skal ansatte med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn 371 938 kroner pr. år i 100 prosent stilling.

Unntaksåret 2020

Oppgjøret tas i sin helhet ut sentralt, lokale forhandlinger utgår. Det gjøres med andre ord et unntak for koronaåret 2020. I 2021 blir det gjennomført lokale forhandlinger i henhold til avtalen.

Les mer om oppgjøret

NHO 521

Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter (avtaleteksten er ikke oppdatert. Se protokoll/riksmeklers møtebok).


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018


Minstelønn/ansiennitetstabell fra 1.10.2020

Stillingsgruppe
Ufaglært 294 139
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 315 139
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 336 139
Ufaglært 304 639
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 323 014
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 344 014
Ufaglært 312 514
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 330 889
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 351 889
Ufaglært 320 389
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 338 764
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 359 764
Ufaglært 330 889
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 346 639
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 367 639
Ufaglært 341 389
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 357 139
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 378 139