Til hovedinnhold

NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

Avtalen (NHO 521) gjelder dyrepleiere og klinikkassistenter ansatt på dyreklinikker.

Mellomoppgjøret 2023

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner 
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg. 

NHO 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter skal ha et ytterligere tillegg på kroner 3,00 per time - totalt 10,50 kroner per time.  

Les mer på lo.no

Hovedoppgjøret 2022

Etter mekling ble Fagforbundet og NHO Mat og drikke enige om en løsning i oppgjøret for dyrepleiere og klinikkassistenter.

Oppgjøret gikk til mekling etter at Fagforbundets medlemmer stemte ned det opprinnelige resultatet i uravstemning.

Resultatet er bedre enn det medlemmene stemte nei til. Nå blir minstelønnssatsene hevet med mellom 19 000 og 35 000 kroner. Det er spesielt gledelig å ha fått på plass et nytt 10-års ansiennitetstrinn.

Alle ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner per time, tilsvarende 11 700 kroner i full stilling, med virkning fra 1. mai.

I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.

Det er også enighet om at arbeidsgiver skal dekke kostnader for vaksiner mot rabies og stivkrampe.

Partene skal samarbeide om å innhente mer lønnsstatistikk før neste hovedoppgjør, slik at grunnlaget for forhandlinger blir så bra som mulig.

Minstelønn/ansiennitetstabell gjeldende fra 1. mai 2022.

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 319 477
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 343 477
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 367 477
Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 329 977
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 351 352
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 375 352

 

 

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 337 852
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 359 227
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 383 227

 

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 345 727
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 367 102
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 391 102

 

 

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 356 227
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 374 977
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 398 977

 

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 366 727
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 385 477
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 409 477

 

Stillingsgruppe Minstelønn
Ufaglært 376 727
Ansatte med relevant fagbrev eller tilsvarende utdanningsnivå 395 477
Ansatte med bachelor/autorisasjon som dyrepleier 419 477

 

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

NHO 521

Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter. Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?