NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

Avtalen gjelder ansatte ved dyreklinikker, det er dyrepleiere og klinikkassistenter.

Hovedoppgjøret 2020

I hovedoppgjøret 2020 ble det forhandlet fram et tillegg på 2 kroner pr. time. 

Minstelønnssatsene økes med kr. 2,30 fra 1. oktober 2020.

Det gjenstår gjennomføring av lokale forhandlinger for å oppnå et resultat på linje med frontfaget.  

Det nedsettes et partssammensatt utvalg i perioden som skal se lønnssystemet knyttet til utdanningssystem og sertifiseringsordninger ved dyreklinikkene.

Resultatet av uravstemninga

27. november ble resultatet av uravstemninga klart. Flertallet av dyrepleierne stemte nei til årets oppgjør. Det sendes nå videre til mekling som trolig finner sted i januar 2021.

NHO 521

Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter (avtalen er ikke tilgjengelig elektronisk per 20. april 2018. Se protokollen).


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018