NHO - Energibedrifter

Fagforbundet har samarbeidsavtale med EL&IT forbundet om avtale for ansatte i energiverk.

Hovedoppgjøret 2020

Resultatet fra oppgjøret er i tråd med frontfaget. Det gir en økning på 5,6 % på alle kronesatsene, en minstelønnsøkning på 27.500 kroner, og garderobebestemmelser i tråd med andre områder.

Les mer om resulatet i oppgjøret etter mekling

Last ned tariffplakat til arbeidsplassen din

Mellomoppgjøret 2019

I mellomoppgjøret 2019 ble det forhandlet fram et tillegg på kr 2,50 pr time, dvs 4 875 kroner i året. 

I tillegg ble det forhandlet fram et lavlønnstillegg på 2 kroner pr time, tilsammen 8775 kroner i året, for alle på avtaler der gjennomsnittslønna ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

Rammen for oppgjøret er anslått til 3,2 prosent. For Fagforbundet omfatter resultatet om lag 4 000 medlemmer. 


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018