NHO - Energibedrifter

Fagforbundet har samarbeidsavtale med EL&IT forbundet om avtale for ansatte i energiverk.

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen - resultatet er derfor det samme for alle områder.

Kort om resultatet:

  • Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 1950 i året.
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • LO har vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.
  • Tettet hull i dagens AFP-ordning, som betyr at flere blir omfattet av ordningen.
  • Fått på plass et slitertillegg.
  • Partene har avtalt mål og rammer for en ny og forbedret AFP. Dette arbeidet vil fortsette sammen med regjeringa.
NHO 330

Gyldig:
01.04.2016 - 31.03.2018

Avtalens innhold:
Energioverenskomsten

Protokoller:
Protokoll energioverenskomsten 2016


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018