Til hovedinnhold

NHO - Energibedrifter

Fagforbundet har samarbeidsavtale med EL&IT forbundet om avtale for ansatte i energiverk (NHO 330).

Mellomoppgjøret 2023

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner 
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg. 

Les mer på lo.no

Hovedoppgjøret 2022

Det ble enighet om ny energioverenskomst med NHO Energi Norge natt til lørdag 3. september, etter mekling på overtid.

Reisebestemmelser: Det ble enighet om å gå vekk fra en praksis der arbeidsgiver kan kreve at ansatte ubetalt skal bruke sin fritid på å reise til og fra anlegg.

Resultatet innebærer også fire betalte hjemreiser med mulighet til å avtale ytterligere lokalt, en økning i minstelønnssatsene på rundt 5,3 % og et generelt lønnstillegg på 4 kroner fra 1. juni, hvor resten overlates til lokale forhandlinger.

Partene er også enige om at det på lokalt plan må utvikles et godt samarbeid for å sikre likestilling på arbeidsplassen.

Gjennom en ny bestemmelse vernes arbeidstakernes fritid, og det legges en terskel for hvor tilgjengelig de skal være for arbeidsgiveren gjennom ny teknologi.

Enighetsprotokoll

Minstelønnsatser

Stilling som krever teknisk fagskole/høyskole 484 380,-
Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks. energimontør /-operatør) 463 320,-
Medarbeidere med andre fagbrev 423 500,-
Saksbehandlere 417 811,-
Kundebehandlere 389 369,-
Unge arbeidstakere (under 18 år) / ferievikar 252 720,-

 

NHO 330

Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?