NHO - Energibedrifter

Fagforbundet har samarbeidsavtale med EL&IT forbundet om avtale for ansatte i energiverk (NHO 330).

Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 2021 var et samordnet oppgjør. Det betyr at LO og NHO forhandlet alle avtaler felles - og dermed også resultatet for alle medlemmer omfattet av dem. 

Partene klarte ikke bli enige i ordinære forhandlinger. Etter mekling ble partene enige om et generelt tillegg på 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året.

Partene ble også enige om at lavlønnstillegg på ytterligere 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

I tillegg kommer resultatet av eventuelle lokale forhandlinger.

Ramme for oppgjøret er på 2,7 prosent.

Se flere detajer om LO/NHO-oppgjøret i Riksmeklerens møtebok

Hovedoppgjøret 2022

Det ble brudd med NHO Energi Norge om energioverenskomsten 25. mai 2022. Oppgjøret går nå til mekling.

Striden står blant annet om reisebestemmelser. Det er El og IT Forbundet som fører forhandlingene med Energi Norge. Fagforbundet har en samarbeidsavtale med El og IT Forbundet og er en del av forhandlingsutvalget. Fagforbundet har om lag 50 medlemmer i avtaleområdet.

Det foreligger enn så lenge ikke noen dato for mekling.

Minstelønnsatser

Stilling som krever teknisk fagskole/høyskole 464 387,-
Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks. energimontør /-operatør) 444 387,-
Medarbeidere med andre fagbrev 406 671,-
Saksbehandlere 401 169,-
Kundebehandlere 374 158,-
Unge arbeidstakere (under 18 år) / ferievikar 244 387,-
NHO 330

Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?