NHO - Energibedrifter

Fagforbundet har samarbeidsavtale med EL&IT forbundet om avtale for ansatte i energiverk (NHO 330).

Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 2021 var et samordnet oppgjør. Det betyr at LO og NHO forhandlet alle avtaler felles - og dermed også resultatet for alle medlemmer omfattet av dem. 

Partene klarte ikke bli enige i ordinære forhandlinger. Etter mekling ble partene enige om et generelt tillegg på 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året.

Partene ble også enige om at lavlønnstillegg på ytterligere 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

I tillegg kommer resultatet av eventuelle lokale forhandlinger.

Ramme for oppgjøret er på 2,7 prosent.

Se flere detajer om LO/NHO-oppgjøret i Riksmeklerens møtebok

Minstelønnsatser

Stilling som krever teknisk fagskole/høyskole 464 387,-
Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks. energimontør /-operatør) 444 387,-
Medarbeidere med andre fagbrev 406 671,-
Saksbehandlere 401 169,-
Kundebehandlere 374 158,-
Unge arbeidstakere (under 18 år) / ferievikar 244 387,-
NHO 330

Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.