Til hovedinnhold

NHO - Barnehager

Avtalen gjelder for ansatte i barnehager der arbeidsgiver er medlem hos NHO. Avtalen NHO 590 ble opprettet i 2021 og de ansatte i denne avtalen var tidligere omfattet av NHO 453.

Mellomoppgjøret 2023

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner 
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg. 

NHO 590 Barnehageoverenskomsten skal ha et ytterligere tillegg på kroner 3,00 per time - totalt 10,50 kroner per time. 

Les mer på lo.no

Hovedoppgjøret 2022 - streiken er over

Natt til 17. mars ble det enighet i meklinga mellom Fagforbundet og NHO. 

I tillegg til en rekke forbedringer i pensjonsavtalene ble det enighet om et generelt tillegg på 7 800 kroner fra 1.5.2022. Minstelønnssatsene heves til likt nivå som PBL-barnehagene fra 1.1.2023.  

Se nye lønnssatser og les mer om resultatet i Riksmeklerens møtebok 

Private barnehager i NHO gikk ut i streik 16. februar. Fagforbundet har i forhandlinger og mekling krevd de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale og andre private barnehager.   

Les mer om streiken

Om avtalen

Partene er enige om at denne overenskomsten er en rammeavtale og at partene på den enkelte virksomhet inngår særavtaler om lønns- og arbeidsvilkår som utfyller overenskomsten. (§3 i overenskomsten)

Garantert minstelønn, gjeldende fra 1. januar 2023

Stilling Minstelønn
Assistent 341 400
Fagarbeidere og barnepleiere 393 900
Barnehagelærere og pedagoger 458 800
Pedagogiske ledere 488 800
Spesialistutdannede 484 300
Stilling Minstelønn
Assistent 348 200
Fagarbeidere og barnepleiere 404 000
Barnehagelærere og pedagoger 463 200
Pedagogiske ledere 493 200
Spesialistutdannede 497 500
Stilling Minstelønn
Assistent 348 200
Fagarbeidere og barnepleiere 404 000
Barnehagelærere og pedagoger 463 200
Pedagogiske ledere 493 200
Spesialistutdannede 497 500
Stilling Minstelønn
Assistent 360 300
Fagarbeidere og barnepleiere 415 600
Barnehagelærere og pedagoger 480 400
Pedagogiske ledere 510 400
Spesialistutdannede 510 000
Stilling Minstelønn
Assistent 400 200
Fagarbeidere og barnepleiere 455 000
Barnehagelærere og pedagoger 533 400
Pedagogiske ledere 563 400
Spesialistutdannede 559 700
Stilling Minstelønn
Assistent 434 300
Fagarbeidere og barnepleiere 467 700
Barnehagelærere og pedagoger 539 100
Pedagogiske ledere 569 100
Spesialistutdannede 570 200
NHO 590

Dette er en helt ny avtale med NHO. Avtalen gjelder ansatte i barnehager som tidligere var omfattet av NHO 453. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år, og dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2021-2022

Protokoller:

Møtebok, tariffrevisjon, 2022
Protokoll, mellomoppgjøret, 2023

NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?