Til hovedinnhold

NHO - Barnehager

Avtalen gjelder for ansatte i barnehager der arbeidsgiver er medlem hos NHO. Avtalen er ny og de ansatte i denne avtalen var tidligere omfattet av NHO 453.

Fredag 3. september 2021 ble en helt ny tariffavtale for ansatte i barnehager skrevet under med NHO.

Den nye avtalen kommer som en direkte følge av streiken tidligere i år. De ansatte i barnehagene har blitt flyttet ut av NHO 453 og over i den nye tariffavtalen som gir dem vesentlig bedre vilkår.

Partene er enige om at denne overenskomst er en rammeavtale og at partene på den enkelte virksomhet inngår særavtaler om lønns- og arbeidsvilkår som utfyller overenskomsten. (§3 i overenskomsten)

Garantert minstelønn, gjeldende fra 1. september 2021

Stilling Minstelønn
Assistent 309 000
Fagarbeidere og barnepleiere 359 300
Barnehagelærere og pedagoger419 700
Pedagogiske ledere440 100
Spesialistutdannede450 300
Stilling Minstelønn
Assistent 317 200
Fagarbeidere og barnepleiere 367 500
Barnehagelærere og pedagoger 429 900
Pedagogiske ledere 450 300
Spesialistutdannede 460 500
Stilling Minstelønn
Assistent 325 300
Fagarbeidere og barnepleiere 375 600
Barnehagelærere og pedagoger 440 100
Pedagogiske ledere 460 500
Spesialistutdannede 470 700
Stilling Minstelønn
Assistent 333 500
Fagarbeidere og barnepleiere 383 800
Barnehagelærere og pedagoger 450 300
Pedagogiske ledere 470 700
Spesialistutdannede 480 900
Stilling Minstelønn
Assistent 364 100
Fagarbeidere og barnepleiere 404 200
Barnehagelærere og pedagoger 470 700
Pedagogiske ledere 491 100
Spesialistutdannede 501 300
Stilling Minstelønn
Assistent 394 700
Fagarbeidere og barnepleiere 424 600
Barnehagelærere og pedagoger 501 300
Pedagogiske ledere 521 700
Spesialistutdannede 531 900
NHO 590

Dette er en helt ny avtale med NHO. Avtalen gjelder ansatte i barnehager som tidligere var omfattet av NHO 453. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år, og dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-09-2021 - 30-04-2022

Avtalens innhold:

Overenskomst for barnehage

Protokoller:

Protokoll barnehageoverenskomsten NHO 2021

NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?