Til hovedinnhold

Nyheter

Illustrasjonsbilde buss

Unngikk streik i bussbransjen

Det blir ikke streik i bussoppgjøret. Partene ble enige om en løsning i løpet av meklinga lørdag morgen.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon klar for mekling.

Bussoppgjøret - det mekles på overtid

Det ble brudd i forhandlingene om ny tariffavtale for bussbransjen. Nå mekles det på overtid. Det er fare for streik fra lørdag morgen om ikke partene kommer til enighet.

Per Egil Johansen, leder Kompetansesenteret i Oslo.

Generelt kronetillegg til alle i Lovisenberg Omsorg

Lønnsforhandlingene i Lovisenberg Omsorg 1 og 2 er til ende. Partene kom til enighet 5. mai.

Ikke fornøyd med pensjon. Fagforbundets forhandlingsdelegasjon Steinar Fuglevaag, Nora Hagen, Mari Røsjø og Ola Erik Blæsterdalen

Ny streikefare i kultursektoren

Etter at den frivillige meklinga om pensjon i kultursektoren ikke førte frem for Fagforbundets medlemmer, blir det nå tvungen mekling 9. og 10. mai.

Leder av Post og finans, Gerd Øiahals, og leder av Bring Før 7, Geir Inge Kirkestuen.

Enighet i lønnsoppgjøret for Bring Før 7

Etter B-delsforhandlinger i Bring Før 7 ble partene enige om et generelt årslønnstillegg på kr 18.500 til alle ansatte i heltidsstilling.

F.v.: leder i Bring Courier og Express, Ove Bråland Sætre, og selskapstillitsvalgt Andreas Huuse Vaagen

Enighet i lønnsoppgjøret for Bring Courier & Express

Etter B-delsforhandlinger i Bring Courier & Express ble partene enige om et generelt årslønnstillegg på 17.500 kroner til alle ansatte i heltidsstilling.

Leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, overlever kravdokument til Nina Yttervik

Enighet i lønnsoppgjøret i Posten Norge

Partene i lønnsoppgjøret for Posten Norge er enige om lønnsoppgjøret for 2022. Det gis et tillegg på kr 15.800 kroner pr. år til arbeidstakere med en årslønn lavere enn 480.000 kroner. Arbeidstakere med en årslønn på 480.000 kroner eller høyere gis et tillegg i lønn på 3,3 prosent.

Forhandlet sosiale bestemmelser i Spekter Helse: Kai Nygård, konstituert leder i Fagforbundets forhandlingsenhet.

Første del av Spekter Helse-forhandlingene er i havn

Fagforbundet kom til enighet med Spekter Helse i A1-forhandlingene, som handler om sosiale bestemmelser i sykehusene. Resultatet ble en videreføring av dagens avtale.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon. F.v.: Jeanette Bjørnstøl Tashev, Stein Gudbrandsen, Vivian Jacobsen, Monica Syvertsen, Fredrik Lygre, Magnus Langstrand og Kristin Bakker.

Brudd i frisørforhandlingene

Mandag forhandlet Fagforbundet og NHO Service og Handel tariffavtalen for frisører. Partene kom ikke til enighet, og det ble brudd natt til tirsdag.

I dag starter lønnsoppgjøret for frisører

Avtalen omfatter medlemmene i Fagforbundet som er omfattet av frisøroverenskomsten med NHO. Det er satt av to dager til forhandlinger. Hvis ikke partene blir enige innen midnatt onsdag 4. mai går oppgjøret til mekling.

Egil André Aas, leder i LO Stat, konstaterer at det ble brudd i lønnsoppgjøret i staten.

Brudd i statsoppgjøret

Det ble brudd i forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør.

Brudd i tariffoppgjøret 2022 er et faktum. F.v. Tor Arne Gangsø (KS), Mette Nord (LO Kommune) og Steffen Handal (UNIO Kommune). Bak Hege Mygland (KS)

Brudd i forhandlingene i kommunesektoren - fare for streik

Forhandlingene i lønnsoppgjøret mellom KS og LO Kommune endte med brudd. Kommuneoppgjøret går nå til mekling.

I pensjonsdiskusjon med Spekter: Fra venstre Nora Hagen (Fagforbundet), Christine Thomassen (Creo), Lise Olsen (leder, LO Stat) og Dag Agledal (NTL).

Brudd i forhandlingene i kultursektoren

LO Stat og Spekter har ikke kommet til enighet om livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren. Nå er det mekling fram mot fristen 10. mai.

Forhandlingsleder i KAH Per Egil Johansen, rådgiver Anne Kathrine Ellila, leder av Fagforbundet Oslo Roger Dehlin og KAHs beregner Stein Olav Ringen er klare for overlevering av krav/tilbud nr. 3.

Forhandlingsinnspurt i Oslo kommune-oppgjøret

Mandag la LO Kommune Oslo fram sitt andre kravdokument i lønnsforhandlingene. Det økonomiske hovedkravet om økt kjøpekraft til alle medlemmer står fast. I tillegg er det fremmet flere nye krav. Les mer i Fagbladet.

Leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, overlever kravdokument.

27. april startet lønnsoppgjøret i Posten Norge

Forhandlingene pågår fremdeles. Medlemmene har gjennom tariffdebatten lagt vekt på generelt tillegg, ubekvemstillegg, kompetanseutvikling og hjemmekontor.

Forhandler for arbeidstakersida: Nora Hagen (Fagforbundet), Christine Thomassen (Creo), Lise Olsen (LO stat) og Dag Agledal (NTL)

Fortsatt uavklart om kulturpensjon

LO Stat og Spekter har ikke kommet til enighet om varig pensjonsordning i kultursektoren.

Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport, innleder til årets bussoppgjør. Fagforbundets forhandlingsdelegasjon følger med til venstre i bildet.

Brudd i bussoppgjøret

Det ble brudd i forhandlingene om ny tariffavtale for bussbransjen. Nå ber partene riksmekleren om hjelp til å komme i mål.

Finansoppgjøret er i gang. LOs forhandlingsleder og leder av HK Norge, Christopher Beckham , overleverer kravdokumentet til leder av Finans Norge, Runa Opdal Kerr.

Tariffoppgjøret for LO Finans er i gang 

Fagforbundet Post og finans, sammen med HK Norge er i gang med lønnsforhandlingene med Finans Norge.  

Leder i LO Stat, Egil Andre Aas

LO Stat vil løfte alle i tariffoppgjøret i staten

LO Stats hovedkrav i årets tariffoppgjør i er et lønnsløft for alle LO-forbundenes medlemmer i staten.

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet og Iren Luther, leder for Yrkesseksjon helse og sosial

Det er ikke sykepleierne mot de lavtlønte

Hvis man bare leser overskrifter kan man få inntrykk av at debatten mellom Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet handler om å sette sykepleiere som gruppe opp mot lavtlønte som gruppe. Det er ikke riktig.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?