Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret for Bring Courier & Express

F.v.: leder i Bring Courier og Express, Ove Bråland Sætre, og selskapstillitsvalgt Andreas Huuse Vaagen

F.v.: leder i Bring Courier og Express, Ove Bråland Sætre, og selskapstillitsvalgt Andreas Huuse Vaagen (Foto: Cathrine Ertsås)

Etter B-delsforhandlinger i Bring Courier & Express ble partene enige om et generelt årslønnstillegg på 17.500 kroner til alle ansatte i heltidsstilling.

04.05.2022 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 05.05.2022

Deltidsansatte får en relativ andel. Tillegget inkluderer alle tillegg gitt i A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter.

Ubekvemstillegg for søndag økes med 5 kroner pr time.

– Alle medlemmene får økt kjøpekraft. Det er vi godt fornøyd med. I tillegg har vi fått på plass at plan for kompetanseutvikling skal drøftes årlig i tråd med virksomhetens strategiske planer, sier leder av Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals.

Alle justeringer gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2022.

Les mer om endringer i overenskomsten i protokollen

Uravstemning

Resultatet skal nå ut til uravstemning blant medlemmene. Dato for uravstemning er enda ikke fastsatt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?