Til hovedinnhold

Unngikk streik i bussbransjen

Illustrasjonsbilde buss

Illustrasjonsbilde buss (Foto: Trond Bolkan)

Det blir ikke streik i bussoppgjøret. Partene ble enige om en løsning i løpet av meklinga lørdag morgen.

07.05.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 10.05.2022

Det ble enighet om et generelt tillegg på 4 kroner, og 3 kroner for fagbrev, gjeldende fra 1. april. Fra 1. juli kommer det et tillegg på 4,50 kroner. Det er også satt av 4,50 kroner i tillegg til det generelle tillegg som kommer i mellomoppgjøret neste år, gjeldene fra 1. april 2023. Gjennomsnittlig lønnsøkning i år blir på 21.500 kroner.

Hovedkravet har vært å gradvis nærme seg vanlig industriarbeiderlønn, og det har det vært siden bransjeavtalen første gang ble undertegnet i 2007. Årets oppgjør følger ramma til frontfaget, og i tillegg har partene blitt enige om flere tekniske krav.

- Vi har kommet i mål med mange kamper som har fulgt oss gjennom mange oppgjør. En seier jeg vil trekke fram er gjennomslag for forskuttering av sykelønn. Det er godt å få det tariffesta, sier Stein Guldbrandsen, forhandlingsleder for Fagforbundet.

Fagforbundet har vært opptatt av å øke medlemmenes kjøpekraft og at alt arbeid skal skje i betalt arbeidstid.

Bussjåførene gjør en bunnsolid jobb i hele landet både hverdag og helg. De fortjener et oppgjør som står i forhold til innsatsen. Nå har vi vunnet fram med flere tekniske krav som kommer medlemmene til gode, sier Guldbrandsen.

Partene ble videre enige om dette

  • Ved forsinkelser, slår overtida inn etter fire minutter. Tidligere måtte forsinkelsen være på mer enn i ti minutter for at det kunne regnes som overtid. Virkningsdato 1. oktober 2022.
  • Partene har blitt enige om hva som skal være med i en sikkerhetssjekk. Sikkerhetssjekken skal være en del av den ordinære arbeidstida.

Nye minstelønnssatser heves med:

  • Renholdere 15 kroner, pluss 3 kroner for fagbrev
  • Mekanikere og hjelpearbeidere 7 kroner, pluss 3 kroner for fagbrev
  • Turbil 20 kroner, pluss 3 kroner for fagbrev

Til sammen 2.362 bussjåfører var tatt ut i det første streikeuttaket, men nå kan alle gå på jobb som vanlig. Fagforbundet har meklet sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF). NHO Transport og Spekter/Vy har vært motpart i forhandlingene og meklinga.

Se under for enighetsprotokoll.

Resultatet går nå til uravstemning. Dato ikke fastsatt.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?