Til hovedinnhold

Generelt kronetillegg til alle i Lovisenberg Omsorg

Per Egil Johansen, leder Kompetansesenteret i Oslo.

Per Egil Johansen, leder Kompetansesenteret i Oslo. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Lønnsforhandlingene i Lovisenberg Omsorg 1 og 2 er til ende. Partene kom til enighet 5. mai.

06.05.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 11.05.2022

Forhandlingene i Lovisenberg Omsorg 1 og 2 er to forskjellige lønnsforhandlinger. Nummer to er avtalen for virksomheten som Lovisenberg Omsorg overtok fra Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL).

- Jeg er fornøyd med resultatet. Særlig med punktet om at pensjonsordningene skal harmoniseres. Det er en stor fordel for mine medlemmer. Det er også en økning i nattillegget, og deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravaktene, sier Per Egil Johansen, forhandlingsleder for Fagforbundet og leder av Kompetansesenteret i Oslo.

- Vi har fått et viktig prinsipielt gjennomslag for at det skal lønne seg med kompetanse/etter- og videreutdanning. Derfor har vi opprettet en egen stillingskategori for fagarbeidere med etter- og videreutdanning. Per nå står disse lønnsmessig likt i minstelønnstabellen. Dette fordi at vi må bruke mellomoppgjøret til å lønnsinnplassere, legger han til.

- Nå er det medlemmenes tur til å si sin mening om oppgjøret ved uravstemning. Jeg håper de er like fornøyde som meg, avslutter Per Egil Johansen

Resultatet for i B-delsoppgjøret for Lovisenberg Omsorg 1 og 2

 • Generelt tillegg (A-dels resultatet).
 • Lovisenberg omsorg 1: Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende.
 • Lovisenberg omsorg 2: Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende minstelønnssatsene i Lovisenberg Omsorg 1.
 • 40 % kvelds og nattillegg (opp fra dagens 30%).
 • Opprettet stillingskategori for fagarbeider eller tilsvarende med etter og videreutdanning.
 • Ansatte som har tatt etter- og videreutdanning før 01.04.22 skal kartlegges innen 31.12.22, slik at partene har kostnadsoversikt over kostnadene for innplassering før mellomoppgjøret 2023.
 • Deltidsansatte gis fortrinnsrett til ekstravakter.
 • Minstelønnssatsene før høyskole skal være i samsvar med Sykepleierforbundets forhandlingsresultat.
 • Fellesbestemmelsene i overenskomstene skal være harmonisert slik at det ikke er avvikende mellom forbund.
 • Partene på virksomhetsnivå skal kartlegge og kostandene ved dekking av alt arbeidstøy (inkludert sko og utstyr) for alle ansatte.
 • Lovisenberg Omsorg 1: Partene skal frem til 2024 gjennomgå de eksisterende pensjonsordninger i virksomheten med sikte på en harmonisering av ordningene. De lukkede ordningene skjermes dersom en harmonisert ordning er dårligere enn vilkårene i de lukkede ordningene.
 • Lovisenberg Omsorg 2: Partene skal frem til 2024 gjennomgå de eksisterende pensjonsordninger i virksomheten med sikte på en harmonisering av ordningene.
 • Lovisenberg Omsorg 1: Intensjonene i protokolltilførselene og protokollen fra opprettelsen av Lovisenberg Omsorg videreføres. Særavtalene og de lukkede ordningene videreføres uendret.
 • Lovisenberg Omsorg 2: Intensjonene i protokolltilførselene og protokollen fra opprettelsen av LHL Omsorg videreføres.
 • Partene er enige om å i felleskap å jobbe opp mot politisk ledelse om lønnsnivået for ideell sektor.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?