Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret for Bring Før 7

Leder av Post og finans, Gerd Øiahals, og leder av Bring Før 7, Geir Inge Kirkestuen.

Leder av Post og finans, Gerd Øiahals, og leder av Bring Før 7, Geir Inge Kirkestuen. (Foto: Catrine Ertsås)

Etter B-delsforhandlinger i Bring Før 7 ble partene enige om et generelt årslønnstillegg på kr 18.500 til alle ansatte i heltidsstilling.

05.05.2022
Sist oppdatert: 05.05.2022

Tillegget inkluderer alle tillegg gitt i A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter.

– Alle medlemmene får økt kjøpekraft. Det er vi godt fornøyd med. Dette er en helt fersk tariffavtale og vi har dermed lagt vekt på størst mulig generelt tillegg, noe som også er i tråd med våre medlemmers prioriteringer, sier leder av Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals.

Alle justeringer gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2022.

Uravstemning

Resultatet skal nå ut til uravstemning blant medlemmene. Dato for uravstemning er enda ikke fastsatt.

Last ned protokollen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?