Til hovedinnhold

Det er ikke sykepleierne mot de lavtlønte

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet og Iren Luther, leder for Yrkesseksjon helse og sosial

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet og Iren Luther, leder for Yrkesseksjon helse og sosial (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Hvis man bare leser overskrifter kan man få inntrykk av at debatten mellom Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet handler om å sette sykepleiere som gruppe opp mot lavtlønte som gruppe. Det er ikke riktig.

07.04.2022 av Iren Mari Luther og Sissel M. Skoghaug, arbeidsutvalget i Fagforbundet
Sist oppdatert: 05.05.2022

Fagforbundets utgangspunkt er at hele laget må få et godt lønnsoppgjør, ikke bare en enkelt yrkesgruppe. Det betyr at sykepleiere også skal ha et godt lønnsoppgjør, på lik linje med helsefagarbeidere, renholdere og ansatte uten formalkompetanse.

Samtidig mener vi at de galloperende prisene på mat, strøm og bensin betyr at vi må være ekstra påpasselige på å sikre lønna til de som allerede tjener minst. Mange av våre medlemmer melder om svært stram økonomi. De sliter med faste utgifter, ha råd til fritidsaktiviteter og må droppe ferieplanene sine.

Fagforbundet organiserer mange sykepleiere. Vi er begge sykepleiere selv. Våre medlemmer har sykepleiere som kolleger, venner og fagforeningskamerater. Det handler ikke om sykepleiere mot resten.

NSF og Fagforbundet jobber sammen for moderne oppgavedeling, en god offentlig helsetjeneste, mindre markedsstyring i sykehus og for heltidskultur. Lista er lang, og sammen kommer vi til å få til mye.

Vår uenighet med NSF og UNIO handler om prioriteringer i lønnsoppgjøret. For oss handler oppgjøret om solidaritet. Vår klare oppfatning er at vi, i den økonomiske situasjonen vi står i, absolutt må verne om de som tjener minst og sliter mest. Da kan ikke en enkelt gruppe ta hele potten, og etterlate smuler til resten.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?