Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret i Posten Norge

Leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, overlever kravdokument til Nina Yttervik

Leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, overlever kravdokument til Nina Yttervik (Foto: Cathrine Ertsås)

Partene i lønnsoppgjøret for Posten Norge er enige om lønnsoppgjøret for 2022. Det gis et tillegg på kr 15.800 kroner pr. år til arbeidstakere med en årslønn lavere enn 480.000 kroner. Arbeidstakere med en årslønn på 480.000 kroner eller høyere gis et tillegg i lønn på 3,3 prosent.

04.05.2022 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 05.05.2022

– Vi er godt fornøyde med at alle medlemmene får økt kjøpekraft. I tillegg skal det settes i gang et partsarbeid som skal se på «Arbeidsorganisering og oppmøte på mer enn én geografisk lokasjon». Partene er også enige om at det skal lages en særavtale angående hjemmekontor.

Lønnstilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Lønnsstige for sjåfører

Det etableres en egen lønnsstige for sjåfører (varebil førerkort B/BE) basert på yrkesansiennitet. Stigen blir lik lønnsstigen for Postbud. Dagens Sjåfører opprettholder lønn som i dag. Stillingstittel Sjåfør vikar avvikles. Tittel for disse blir Sjåfør.

lønnsstige

Ny lønnsstige for Postbud og Terminalarbeidere

Lønnsstige Posten postbud

Særavtale - Lønn til veiledere for lærlinger

Beløpet til veileder for lærlinger økes til kr 15.000.

Fagbrevtillegg

Fagbrevtillegget økes til kr 18.600. 

Pensjon

Som følge av endrede krav til pensjon fra første krone er det noen endringer i overenskomsten.

Les mer om disse i protokollen.

Forøvrige er partene enige om:

Arbeidsorganisering og oppmøte på mer enn én geografisk lokasjon

Det skal etableres et partsarbeid som skal se på arbeidsorganisering der arbeidstaker har fast oppmøte på mer enn én geografisk lokasjon. Arbeidet skal kartlegge omfanget og hvorvidt oppgavene bør organiseres på andre måter, samt vurdere kompensasjonsmodeller for denne type organisering. Frist for dette arbeidet er 01.10.2022

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling av egne ansatte er et viktig virkemiddel for å nå Postens mål og strategier. Partene skal sammen utarbeide og drøfte hvilke vilkår som skal være gjeldende i forbindelse med ulike kompetansetiltak.  

Vurdere endring av innretning av vilkår for yrkessjåfører

Det skal igangsettes et partsarbeid for å vurdere endring av innretning av vilkårene for yrkessjåfører. Hensikten med arbeidet er å identifisere hvilke endringer som bør gjennomføres, for at langt flere typer av transportoppdrag kan utføres med lønnsomhet.

Uravstemning

Resultatet skal nå ut til uravstemning blant medlemmene. Dato for uravstemning er enda ikke fastsatt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?