Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret i Posten Norge

Leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, overlever kravdokument til Nina Yttervik

Leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, overlever kravdokument til Nina Yttervik (Foto: Cathrine Ertsås)

Partene i lønnsoppgjøret for Posten Norge er enige om lønnsoppgjøret for 2022. Det gis et tillegg på kr 15.800 kroner pr. år til arbeidstakere med en årslønn lavere enn 480.000 kroner. Arbeidstakere med en årslønn på 480.000 kroner eller høyere gis et tillegg i lønn på 3,3 prosent.

04.05.2022 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 05.05.2022

– Vi er godt fornøyde med at alle medlemmene får økt kjøpekraft. I tillegg skal det settes i gang et partsarbeid som skal se på «Arbeidsorganisering og oppmøte på mer enn én geografisk lokasjon». Partene er også enige om at det skal lages en særavtale angående hjemmekontor.

Lønnstilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Lønnsstige for sjåfører

Det etableres en egen lønnsstige for sjåfører (varebil førerkort B/BE) basert på yrkesansiennitet. Stigen blir lik lønnsstigen for Postbud. Dagens Sjåfører opprettholder lønn som i dag. Stillingstittel Sjåfør vikar avvikles. Tittel for disse blir Sjåfør.

lønnsstige

Ny lønnsstige for Postbud og Terminalarbeidere

Lønnsstige Posten postbud

Særavtale - Lønn til veiledere for lærlinger

Beløpet til veileder for lærlinger økes til kr 15.000.

Fagbrevtillegg

Fagbrevtillegget økes til kr 18.600. 

Pensjon

Som følge av endrede krav til pensjon fra første krone er det noen endringer i overenskomsten.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?